เครือข่ายปกป้องกระบี่จากถ่านหินนอนประท้วงคว่ำบาตร EIA ท่าเทียบเรือถ่านหินคลองรั้ว

ภาพถ่าย | มีนาคม 6, 2558

กรุงเทพฯ, 6 มีนาคม 2558 – เครือข่ายปกป้องกระบี่จากถ่านหินและภาคีเครือข่าย จำนวน 40 คน นอนประท้วงบนพื้นหน้าอาคารสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดยแต่ละคนมีข้อความว่า “No Coal” บนฝ่าเท้าสองข้าง เพื่อแสดงจุดยืนคัดค้านโครงการท่าเทียบเรือคลองรั้วและโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินขนาดกำลังผลิตติดตั้ง 870 เมกะวัตต์ที่จังหวัดกระบี่ และเรียกร้องให้มีการปฏิรูประบบ EIA/EHIA โดยทันที กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นก่อนหน้าการประชุมคณะกรรมการผู้ชำนาญการ (คชก.) ที่จะพิจารณาให้ความเห็นต่อรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ของโครงการท่าเทียบเรือคลองรั้วซึ่งจะมีขึ้นในช่วงบ่ายของวันเดียวกัน เครือข่ายปกป้องกระบี่จากถ่านหินระบุว่า การจัดทำรายงาน EIA โครงการท่าเทียบเรือคลองรั้ว จังหวัดกระบี่เป็นกระบวนการที่ขาดความชอบธรรม มีการปิดกั้นการแสดงความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเข้าถึงและตรวจสอบรายงาน นอกจากนี้ ข้อมูลที่นำเสนอในรายงาน EIA นั้นไม่รอบด้านและประเมินผลกระทบต่ำกว่าความเป็นจริง

ข้อมูลล่าสุด

ดูแบบแสดงรายการ  

109 - 120 ของ 251 ผล