ขออากาศดีคืนมา #RightToCleanAir

ภาพถ่าย | กันยายน 6, 2559

กรุงเทพฯ, 6 กันยายน 2559 – วันนี้กรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้เปิดเผยข้อมูลการจัดอันดับเมืองที่มีมลพิษฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5)ในประเทศไทย(1) โดยการจัดอันดับนี้เป็นส่วนหนึ่งของการรณรงค์ “ขออากาศดีคืนมา #RightToCleanAir” เพื่อปกป้องสุขภาพคนไทยจากมลพิษทางอากาศ พร้อมกันนี้ กรีนพีซเรียกร้องกรมควบคุมมลพิษให้นำเอาดัชนีคุณภาพอากาศ PM 2.5 มาใช้ เพื่อความแม่นยำในการที่จะระบุถึงผลกระทบต่อสุขภาพ“ฝุ่นพิษขนาดเล็กกว่า PM2.5 เกิดจากหลายแหล่ง เช่น โรงไฟฟ้าพลังงานฟอสซิล ยานพาหนะแต่สิ่งที่ร้ายแรงของฝุ่นพิษ PM2.5 คือ สามารถเล็ดลอดเข้าจมูกสู่ปอดและหลอดลม ในขณะที่ PM10 จะค้างอยู่ที่ปากและจมูก ดังนั้นเราจึงควรมีแนวทางจัดการคุณภาพอากาศในระยะยาว ดังที่กรีนพีซเรียกร้องให้รวม PM2.5 ในการวัดและรายงานดัชนีคุณภาพอากาศ หัวใจของการแก้ไขคือการจัดการที่ต้นเหตุมลพิษ รวมถึงปรับมาตรฐานดัชนีคุณภาพอากาศเพื่อสร้างความตระหนักแก่ประชาชน ร่วมรับรู้ และเรียกร้องให้ภาครัฐดำเนินตามเป้าหมายที่เป็นรูปธรรมจริง” ดร.วิน ไตรวิทยานุรักษ์ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ กรมทางหลวงกล่าว

ข้อมูลล่าสุด

ดูแบบแสดงรายการ  

1 - 12 ของ 1414 ผล