ขออากาศดีคืนมา #RightToCleanAir

ภาพถ่าย | กันยายน 6, 2559

กรุงเทพฯ, 6 กันยายน 2559 – วันนี้กรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้เปิดเผยข้อมูลการจัดอันดับเมืองที่มีมลพิษฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5)ในประเทศไทย(1) โดยการจัดอันดับนี้เป็นส่วนหนึ่งของการรณรงค์ “ขออากาศดีคืนมา #RightToCleanAir” เพื่อปกป้องสุขภาพคนไทยจากมลพิษทางอากาศ พร้อมกันนี้ กรีนพีซเรียกร้องกรมควบคุมมลพิษให้นำเอาดัชนีคุณภาพอากาศ PM 2.5 มาใช้ เพื่อความแม่นยำในการที่จะระบุถึงผลกระทบต่อสุขภาพ“ในปี 2559 ลำดับเมืองที่มีปัญหามลพิษฝุ่นละออง PM2.5สูงสุด 5 อันดับคือ เชียงใหม่ ขอนแก่น ลำปาง กรุงเทพฯ และราชบุรี จากสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ 11 จุด มี 10 พื้นที่ที่มีค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน(PM2.5) เกินค่ามาตรฐานในบรรยากาศทั่วไปในเวลา 1 ปี ซึ่งกำหนดไว้ที่ 25 ไมโครกรัมต่อลูกบาศ์กเมตร ของมาตรฐานของประเทศไทย แต่ทุกลำดับล้วนสูงกว่ามาตรฐานขององค์การอนามัยโลก นี่คือวิกฤตมลพิษทางอากาศที่ประเทศไทยกำลังเผชิญและเกิดขึ้นซ้ำรอยทุกปี โดยค่าเฉลี่ยสูงขึ้นจะเด่นชัดในช่วงต้นปี ลดลงกลางปีและสูงขึ้นปลายปี” ธารา บัวคำศรี ผู้อำนวยการประจำประเทศไทย กรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กล่าว

ข้อมูลล่าสุด

ดูแบบแสดงรายการ  

1 - 12 ของ 1414 ผล