การจัดการสารเคมีทางการเกษตรในพื้นที่เสี่ยงฯ จ.เชียงใหม่

การแสดงนิทรรศการแสดงผลการเรียนรู้โครงการ "การจัดการสารเคมีทางการเกษตรในพื้นที่เสี่ยงเพื่อขับเคลื่อนนโยบายด้านการบริโภคผักผลไม้ที่ปลอดภัย" ณ โรงเรียนบ้านกาด(เขมวังส์ฯ) ต.บ้านกาด อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่

จัดโดยมูลนิธิการศึกษาไทย ร่วมกับโรงเรียนนำร่องทางภาคเหนือ 18 โรงเรียน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และกรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพิ่อกำหนดทิศทางในการจัดหาแหล่งอาหารปลอดภัยให้เกิดขึ้นในชุมชน และรณรงค์ให้เกษตรกรลดใช้สารเคมีในพื้นที่โดยรอบบริเวณโรงเรียนเพื่อลดความเสี่ยงด้านสารเคมีต่อนักเรียน และประชาชน

ไม่มีความคิดเห็นพบ เพิ่มความคิดเห็น

โพสต์ความคิดเห็น 

เพื่อแสดงความคิดเห็นคุณต้องลงชื่อเข้า

ข้อมูลล่าสุด

ดูแบบแสดงรายการ  

1 - 12 ของ 1409 ผล