ติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์บนหลังคา จังหวัดสุรินทร์

วันที่ 29-30 ตุลาคม 2559 กลุ่มเยาวชนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอ่างลำพอกและโบราณสถาน อาสาสมัครชุมชน กลุ่มกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ชุมชนตำบลยาง สมัชชาคนจนกรณีเขื่อนปากมูล เครือข่ายติดตามโลกร้อน (Climate Watch Thailand) และอาสาสมัครกรีนพีซ กว่า 60คน ร่วมเรียนรู้และติดตั้งแผงโซล่าร์เซลล์บนหลังคาหรือโซลาร์รูฟท็อป ระบบอินเวอร์เตอร์ไฮบริด 5 กิโลวัตต์ ขนาดกำลังกระแสไฟฟ้า 1.8 กิโลวัตต์ ที่ศูนย์กลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอ่างลำพอกและโบราณสถาน ตำบลยาง อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์

ไม่มีความคิดเห็นพบ เพิ่มความคิดเห็น

โพสต์ความคิดเห็น 

เพื่อแสดงความคิดเห็นคุณต้องลงชื่อเข้า

ข้อมูลล่าสุด

ดูแบบแสดงรายการ  

1 - 12 ของ 1411 ผล

กิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนโดยเฉพาะกลุ่มเยาวชน และ อาสาสมัคร ที่จะมาร่วมทำกิจกรรมต่างๆร่วมกัน เพื่อตอบสนองและจัดการสิ่งแวดล้อมที่มุ่งสู่อนาคตสีเขียว ทั้งในระดับชุมชนและระดับประเทศ ผ่านการใช้ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์