ค้านร่าง พ.ร.บ.จีเอ็มโอ คนไทยไม่เอาจีเอ็มโอ

กรุงเทพฯ, 9 ธันวาคม 2558 – เครือข่ายภาคประชาชนและผู้ประกอบการภาคเกษตรและอาหารกว่า 122 เครือข่ายร่วมเคลื่อนไหวเพื่อปกป้องสิทธิอธิปไตย-ความมั่นคงทางอาหาร และทางเลือกของผู้บริโภคที่หน้าสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร.)และศาลากลางจังหวัดในกว่า 40 จังหวัดทั่วประเทศ

ไม่มีความคิดเห็นพบ เพิ่มความคิดเห็น

โพสต์ความคิดเห็น 

เพื่อแสดงความคิดเห็นคุณต้องลงชื่อเข้า

ข้อมูลล่าสุด

ดูแบบแสดงรายการ  

1 - 12 ของ 1413 ผล

เครือข่ายฯและประชาชน ได้ร่วมกันทำกิจกรรมรณรงค์เชิงสัญลักษณ์ด้วยการนำหุ่นไล่กาจำนวน 77 ตัว แทนจำนวนจังหวัดในประเทศไทย และส่งข้อความ “ค้าน พ.ร.บ.จีเอ็มโอ” “No  GMO” และ “คนไทยไม่เอาจีเอ็มโอ” ให้กับคณะรัฐมนตรีพร้อมกับยื่นหนังสือต่อคณะรัฐบาลให้ชะลอร่างพระราชบัญญัติความปลอดภัยทางชีวภาพ พ.ศ.... และให้แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงร่างกฎหมายที่มีตัวแทนของภาคประชาชน และผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ