เสียงจากพิษณุโลกถึงปารีส (The Global Climate March 2015)

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหรือโลกร้อนกำลังเกิดขึ้นทั่วทุกภูมิภาคของโลก และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นับเป็นภูมิภาคหนึ่งที่มีความเปราะบางมากที่สุดต่อผลกระทบจากโลกร้อน ชุมชนกำลังเผชิญกับวิกฤตความรุนแรงของอากาศ ไม่ว่าจะเป็นน้ำท่วม ภัยแล้ง ไต้ฝุ่น ในระดับที่รุนแรงมากขึ้น อีกทั้งฤดูกาลที่แปรปรวน ไม่สามารถคาดการณ์ได้ในการทำกิจกรรมทางการเกษตร นำไปสู่ความสูญเสียและความเสียหายต่อผลผลิตการเกษตรและวิถีชีวิตของชุมชน

ไม่มีความคิดเห็นพบ เพิ่มความคิดเห็น

โพสต์ความคิดเห็น 

เพื่อแสดงความคิดเห็นคุณต้องลงชื่อเข้า

ข้อมูลล่าสุด

ดูแบบแสดงรายการ  

1 - 12 ของ 1409 ผล