พลังอาสาสมัครกรีนพีซในกิจกรรมสำรวจขยะพลาสติก

ภาพถ่าย | พฤศจิกายน 22, 2560

อาสาสมัครกรีนพีซจดบันทึกขยะที่พบในแต่ละประเภท บริเวณหาดใกล้ปากคลองละวน จ.ระยอง

ข้อมูลล่าสุด

ดูแบบแสดงรายการ  

1 - 12 ของ 1412 ผล