We Grow: ปฏิบัติการถาดหลุมสีเขียว

มูลนิธิการศึกษาไทย และกรีนพีซ เชื่อว่าเด็กต้องได้กินอาหารกลางวันที่มีคุณค่าทางโภชนาการครบถ้วน จึงชวนทุกคนมาร่วมกันปฏิวัติระบบอาหารกลางวันของโรงเรียนให้ยั่งยืนและปลอดภัย ในงาน We Grow ตอนปฏิบัติการถาดหลุมสีเขียว เปิดตัวโครงการอาหารกลางวันยั่งยืน เพื่อส่งเสริมระบบอาหารกลางวันของนักเรียนระดับชั้นอนุบาลและประถมศึกษาให้มีความปลอดภัย และมีคุณค่าทางโภชนาการที่ครบถ้วนเหมาะสมกับวัย ใช้วัตถุดิบจากการทำเกษตรกรรมเชิงนิเวศที่ปลอดภัยต่อสุขภาพและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม กิจกรรมจัดขึ้นที่โรงเรียนวัดขุมแก้ว อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 

ไม่มีความคิดเห็นพบ เพิ่มความคิดเห็น

โพสต์ความคิดเห็น 

เพื่อแสดงความคิดเห็นคุณต้องลงชื่อเข้า

ข้อมูลล่าสุด

ดูแบบแสดงรายการ  

1 - 12 ของ 1411 ผล