We Grow ปลูกโรงเรียนสีเขียว

1 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านมา น้อง ๆ โรงเรียนวนิษากับกรีนพีซได้ร่วมกันเริ่มทำโครงการเล็ก ๆ ในชื่อว่า “We Grow” เป็นการเรียนรู้การทำแปลงผักและปลูกผักกินเองในโรงเรียน ถือเป็นสนามการเรียนรู้ที่กินได้ และสนุกด้วย “ไม่ใช่แค่ทำพื้นที่ว่างให้เกิดผลผลิต แต่เป็นการลดค่าใช้จ่าย ลดภาระของโลก ดูแลสุขภาพของตนเอง พึ่งพาตนเองให้ได้มากที่สุด” นี่คือแนวคิดสำคัญของโครงการ We Grow ที่คุณครูเบ้ง-นายศรายุทธ สีสมบูรณ์ โรงเรียนวนิษาได้บอกเล่าให้เราฟัง โครงการ We Grow เป็นโครงการที่ต่อยอดจากแปลงผักสวนครัวในโรงเรียนที่ทำต่อเนื่องมานาน 5 ปี ประกอบกับโครงการสวนผักในโรงเรียนดั้งเดิมที่เกิดขึ้นในปี 2559 ซึ่งเป็นโปรเจคสวนในโรงเรียนที่มีทั้งพืชกินได้ และพืชไม้ประดับ โดยแต่ละห้องเรียนจะมีแปลงที่ตนเองต้องรับผิดชอบ เป็นการปลูกฝังให้เด็กอยู่ใกล้ชิดกับธรรมชาติมากที่สุด โดยที่มีผู้ปกครองและครูคอยสนับสนุน

ไม่มีความคิดเห็นพบ เพิ่มความคิดเห็น

โพสต์ความคิดเห็น 

เพื่อแสดงความคิดเห็นคุณต้องลงชื่อเข้า

ข้อมูลล่าสุด

ดูแบบแสดงรายการ  

1 - 12 ของ 1409 ผล