เด็กๆ เรียนรู้วิธีการดำนาในค่าย “ชวนน้องสนุกกลางทุ่ง คุยฟุ้งเกษตรอินทรีย์” ซึ่งจัดขึ้นโดยกรีนพีซ ณ ผืนนาอินทรีย์ในจังหวัดราชบุรี เพื่อนำเสนอวิธีการทำเกษตรกรรมอย่างยั่งยืน รวมทั้งให้ความรู้และกระตุ้นเยาวชนไทยให้ตระหนักถึงคุณค่าของอาหารที่ดีต่อสุขภาพ เห...

ภาพถ่าย | พฤษภาคม 1, 2553

เด็กๆ เรียนรู้วิธีการดำนาในค่าย “ชวนน้องสนุกกลางทุ่ง คุยฟุ้งเกษตรอินทรีย์” ซึ่งจัดขึ้นโดยกรีนพีซ ณ ผืนนาอินทรีย์ในจังหวัดราชบุรี เพื่อนำเสนอวิธีการทำเกษตรกรรมอย่างยั่งยืน รวมทั้งให้ความรู้และกระตุ้นเยาวชนไทยให้ตระหนักถึงคุณค่าของอาหารที่ดีต่อสุขภาพ เห็นคุณค่าของผืนดินและร่วมสร้างชุมชนที่แข็งแรง ผ่านประสบการณ์ที่จะได้รับจากการเรียนรู้ด้านเกษตรอินทรีย์นี้ กรีนพีซรณรงค์เพื่อสนับสนุนเกษตรกรรมยั่งยืน เพื่อนำไปสู่การผลิตอาหารที่ดีต่อสุขภาพทั้งในวันนี้และวันหน้า ด้วยการรักษาความอุดมสมบูรณ์ของผืนดิน ผืนน้ำและสภาพภูมิอากาศ ปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพ และไม่ทำให้สิ่งแวดล้อมถูกปนเปื้อนด้วยสารเคมีหรือการดัดแปลงพันธุกรรม

ข้อมูลล่าสุด

ดูแบบแสดงรายการ  

1 - 12 ของ 1413 ผล