กรีนพีซเรียกร้องรัฐหยุดการทดลองจีเอ็มโอ หวั่นถูกยึดอธิปไตยทางอาหาร

กรุงเทพฯ 2 เมษายน พ.ศ.2556 - หน้าอาคารศาลปกครองสูงสุด กรีนพีซเรียกร้องรัฐยับยั้งการอนุมัติการทดลองปลูกพืชตัดแต่งพันธุกรรม (จีเอ็มโอ) ในพื้นที่เปิด หลังจากในวันนี้ ศาลปกครองสูงสุดได้นั่งพิจารณาคดีพิพาทเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฏหมาย และละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฏหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ กรณีมะละกอจีเอ็มโอ

เจ้าหน้าที่กรีนพีซเข้าร่วมฟังการนั่งพิจารณาคดีครั้งแรกของศาลปกครองสูงสุด กรณีการปนเปื้อนของมะละกอจีเอ็มโอ หลังคดีความยืดเยื้อยาวนานนับ 5 ปี โดยหลังจากฟังการนั่งพิจารณาคดีเสร็จสิ้น กรีนพีซได้แถลงข่าวสถานการณ์การรุกคืบของจีเอ็มโอจากบรรษัทข้ามชาติ และเปิดโปงให้เห็นถึงขั้นตอนในการยึดอธิปไตยทางอาหารของไทยด้วยพืชจีเอ็มโอ

ข้อมูลล่าสุด

ดูแบบแสดงรายการ  

1 - 12 ของ 1406 ผล