เรือเรนโบว์ วอร์ริเออร์ เข้าจอดที่ท่าเรือคลองเตย กรุงเทพ ในการรณรงค์ช่วงสุดท้ายของทัวร์ปฏิวัติพลังงานสะอาดในเอเชีย ซึ่งมีจุดมุ่งหมายที่เปิดโปงผลกระทบที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ รวมถึงโปรโมทการใช้พลังงานสะอาด อย่างพลังงานลม หรือพลังงานแสงอาทิตย์ เร...

ภาพถ่าย | ธันวาคม 1, 2548

เรือเรนโบว์ วอร์ริเออร์ เข้าจอดที่ท่าเรือคลองเตย กรุงเทพ ในการรณรงค์ช่วงสุดท้ายของทัวร์ปฏิวัติพลังงานสะอาดในเอเชีย ซึ่งมีจุดมุ่งหมายที่เปิดโปงผลกระทบที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ รวมถึงโปรโมทการใช้พลังงานสะอาด อย่างพลังงานลม หรือพลังงานแสงอาทิตย์ เรือได้ทำการรณรงค์ที่ประเทศออสเตรเลีย, ประเทศฮ่องกง, ประเทศฟิลิปปินส์ และสุดท้ายที่ประเทศไทย

ข้อมูลล่าสุด

ดูแบบแสดงรายการ  

1 - 12 ของ 1411 ผล