“14 ปี คลิตี้รอคอย...ถึงเวลารัฐต้องแก้ไขจัดการ”

14 ปีแห่งการรอคอย.... ห้วยคลิตี้ ยังคงปนเปือนสารตะกั่วยาวนาน และมีแนวโน้มการกระจายตัวของสารตะกั่วลงมาตามสายน้ำมากขึ้นจากเดิม รัฐยังไม่เคยแก้ไขปัญหาได้อย่างเป็นรูปธรรม กรีนพีซ ชุมชนคลิตี้ล่าง จี้กรมควบคุมมลพิษต้องรับผิดชอบฟื้นฟูด่วน และให้ถือเป็นกรณีศึกษา ต้องไม่ปล่อยให้ประชาชนแบกรับภาระแทนผู้ก่อมลพิษเยี่ยงนี้อีกต่อไป

14 ปีแห่งการรอคอย.... ห้วยคลิตี้ ยังคงปนเปือนสารตะกั่วยาวนาน และมีแนวโน้มการกระจายตัวของสารตะกั่วลงมาตามสายน้ำมากขึ้นจากเดิม รัฐยังไม่เคยแก้ไขปัญหาได้อย่างเป็นรูปธรรม กรีนพีซ ชุมชนคลิตี้ล่าง จี้กรมควบคุมมลพิษต้องรับผิดชอบฟื้นฟูด่วน และให้ถือเป็นกรณีศึกษา ต้องไม่ปล่อยให้ประชาชนแบกรับภาระแทนผู้ก่อมลพิษเยี่ยงนี้อีกต่อไป

หมวด

ข้อมูลล่าสุด

ดูแบบแสดงรายการ  

1 - 12 ของ 1413 ผล