เด็กที่อยู่ในชุมชนที่มีการคัดแยกชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ อาจได้รับผลกระทบจากสาร หรือวัสดุที่เป็นพิษโดยไม่รู้ตัว

ภาพถ่าย | มิถุนายน 28, 2548

เด็กที่อยู่ในชุมชนที่มีการคัดแยกชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ อาจได้รับผลกระทบจากสาร หรือวัสดุที่เป็นพิษโดยไม่รู้ตัว

ข้อมูลล่าสุด

ดูแบบแสดงรายการ  

1 - 12 ของ 1411 ผล