มหกรรมพลังงาน "ดับโลกร้อน ด้วยคำสอนพ่อ"

กรีนพีซร่วมงาน   “มหกรรมพลังงาน ดับโลกร้อน ด้วยคำสอนพ่อ Stop Global Warming Reduce World Suffering” โดยกลุ่มน้องๆ เยาวชนยุคพลังงานสะอาด (Solar Generation) ร่วมกับมูลนิธินโยบายสุขภาวะ มูลนิธิคำแสดธรรมธาร และเครือข่ายพลังงานทั้งภาคชุมชน รัฐบาลและเอกชนต่างๆ  พาเด็กๆ มาร่วมสนุก พร้อมเรียนรู้การปฎิวัติพลังงานผ่านกิจกรรม การแสดง และอื่นๆ อีกมากมายในวันงาน

นักเรียนเข้าร่วมเล่นเกมเป่าแป้งค้นหาพลังงานสะอาด ที่ซุ้มกิจกรรมของกรีนพีซ ในมหกรรมพลังงาน “ดับโลกร้อน ด้วยคำสอนพ่อ” ณ มูลนิธิคำแสดธรรมธาร จ.กาญจนบุรี

ข้อมูลล่าสุด

ดูแบบแสดงรายการ  

1 - 12 ของ 1406 ผล