สร้างรักให้ทะเล ตอนชุมชนปลาชุม

สมาชิก อาสาสมัคร และเจ้าหน้าที่กรีนพีซ เข้าร่วมกิจกรรม “สร้างรักให้ทะเล ตอนชุมชนปลาชุม”ที่ชุมชนคั่นกระได จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการอนุรักษ์ และสร้างแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์ทะเล  

ข้อมูลล่าสุด

ดูแบบแสดงรายการ  

1 - 12 ของ 1411 ผล

กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ I Love My Ocean ที่กรีนพีซจะจัดกิจกรรมรณรงค์ตลอดทั้งปีเพื่อสร้างจิตสำนึกให้สาธารณชนรวมถึงผู้บริโภคร่วมกันปกป้องทะเลและมหาสมุทร และสนับสนุนการทำประมงที่มีความรับผิดชอบและยั่งยืน