สร้างรักให้ทะเล ตอนชุมชนปลาชุม

ภาพถ่าย | เมษายน 26, 2558

ประจวบคีรีขันธ์, 25 เมษายน 2558- สมาชิก อาสาสมัคร และเจ้าหน้าที่กรีนพีซ เข้าร่วมกิจกรรม “สร้างรักให้ทะเล ตอนชุมชนปลาชุม”ที่ชุมชนคั่นกระได จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการอนุรักษ์ และสร้างแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์ทะเล กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ I Love My Ocean ที่กรีนพีซจะจัดกิจกรรมรณรงค์ตลอดทั้งปีเพื่อสร้างจิตสำนึกให้สาธารณชนรวมถึงผู้บริโภคร่วมกันปกป้องทะเลและมหาสมุทร และสนับสนุนการทำประมงที่มีความรับผิดชอบและยั่งยืน

ข้อมูลล่าสุด

ดูแบบแสดงรายการ  

181 - 192 ของ 1410 ผล