กลุ่มเยาวชนยุคพลังงานสะอาด (Solar Genaration) เดินรณรงค์แจกเอกสารเชิญชวนแก่ประชาชนในบริเวณสีลมให้ร่วมกันสนับสนุนพลังงานสะอาด และต่อต้านพลังงานสกปรกที่มีผลกระทบต่อสภาวะภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงที่เป็นอยู่ในขณะนี้

ภาพถ่าย | ธันวาคม 3, 2548

กลุ่มเยาวชนยุคพลังงานสะอาด (Solar Genaration) เดินรณรงค์แจกเอกสารเชิญชวนแก่ประชาชนในบริเวณสีลมให้ร่วมกันสนับสนุนพลังงานสะอาด และต่อต้านพลังงานสกปรกที่มีผลกระทบต่อสภาวะภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงที่เป็นอยู่ในขณะนี้

ข้อมูลล่าสุด

ดูแบบแสดงรายการ  

1 - 12 ของ 1406 ผล