โลกร้อน คุณก็ร้อน สงกรานต์แต่ละปีคุณรู้สึกร้อนเพิ่มขึ้นแค่ไหน!

นักกิจกรรมกรีนพีซร่วมรณรงค์ 'ปกป้องอาร์กติก' ในเทศกาลสงกรานต์ ที่ถนนข้าวสาร และถนนสีลม กรุงเทพฯ ทั้งนี้เพื่อกระตุ้นให้ผู้คนในเมืองตระหนักถึงผลกระทบจากการที่น้ำแข็งอาร์กติกที่ขั้วโลกเหนือละลายเร็วขึ้น ส่งผลต่อสิ่งมีชีวิตและสภาพภูมิอากาศในภูมิภาคอื่นทั่วโลก รวมทั้งประเทศไทย

นักกิจกรรมกรีนพีซร่วมรณรงค์ 'ปกป้องอาร์กติก' ในเทศกาลสงกรานต์ ที่ถนนข้าวสาร และถนนสีลม กรุงเทพฯ ทั้งนี้เพื่อกระตุ้นให้ผู้คนในเมืองตระหนักถึงผลกระทบจากการที่น้ำแข็งอาร์กติกที่ขั้วโลกเหนือละลายเร็วขึ้น ส่งผลต่อสิ่งมีชีวิตและสภาพภูมิอากาศในภูมิภาคอื่นทั่วโลก รวมทั้งประเทศไทย

ข้อมูลล่าสุด

ดูแบบแสดงรายการ  

1 - 12 ของ 1413 ผล