ดร.สุภาภรณ์ อนุชิราชีวะ หัวหน้างานการปรับตัวรับมือโลกร้อนและการจัดการทรัพยากรประมงชายฝั่ง มูลนิธิสายใยแผ่นดิน

ภาพถ่าย | มิถุนายน 7, 2556

7 มิถุนายน, 2556, กรุงเทพฯ – งานเสวนาหัวข้อ “ทะเลเดียวกัน: วิกฤตทะเลไทยสู่ทะเลโลก” จัดโดยกรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ร่วมกับภาคประชาสังคมเพื่อกำหนดยุทธศาสตร์การฟื้นฟูชีวิตทะเลไทย ที่สภาคริสตจักรในประเทศไทย กรุงเทพฯ กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการรณรงค์ปกป้องทรัพยากรทางทะเล เพื่อผลักดันและเสริมสร้างการเรียนรู้ให้เกิดการอนุรักษ์ทรัพยากรอย่างยั่งยืน

ข้อมูลล่าสุด

ดูแบบแสดงรายการ  

1 - 12 ของ 1410 ผล