ฟื้นฟูป่าต้นน้ำเชียงดาว

บรรยากาศความร่วมมือกันฟื้นฟูป่าต้นน้ำเชียงดาว จ.เชียงใหม่ ในวันที่ 4-5 มิ.ย. 2559 จากการร่วมมือของพลังจากเหล่าอาสานักร่วม 500 คน ทั้งจากเชียงใหม่ กรุงเทพฯ และเดินทางไกลมาจากจังหวัดอื่น ๆ ทั่วประเทศ นักเรียนตัวน้อย พระสงฆ์ กลุ่มชุมชน เครือข่ายอนุรักษ์ลุ่มน้ำปิงตอนบน กลุ่ม Big Tree และอาสาสมัครกรีนพีซ ท่ามกลางสายฝนสลับกับแสงแดดแรงกล้า

มือจาก 500 คู่ ร่วมกันปลูกต้นกล้าไม้ท้องถิ่นกว่า 10,000 ต้น และนี่คือความหวังจากพลังของทุกคนในการร่วมมือกันฟื้นฟูป่าต้นน้ำเชียงดาว จุดกำเนิดต้นแม่น้ำปิงแม่น้ำสายหลักของคนไทย

ขอขอบคุณอาสาสมัครทุกท่าน ทีร่วมเป็นพลังในการลงมือฟื้นฟูป่าต้นน้ำเชียงดาวในครั้งนี้ นี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นเล็ก ๆ ของการเดินหน้าฟื้นฟูป่าต้นน้ำแห่งนี้ หลังจากนี้ยังต้องมีการดำเนินการอีกมากเพื่อการฟื้นฟูอย่างถาวร ด้วยการร่วมมือจากชุมชน และเครือข่ายกลุ่มอนุรักษ์ลุ่มแม่น้ำปิงตอนบน 

ป่าต้นน้ำของเราจะกลับคืนความอุดมสมบูรณ์ด้วยมือของทุกคน

ไม่มีความคิดเห็นพบ เพิ่มความคิดเห็น

โพสต์ความคิดเห็น 

เพื่อแสดงความคิดเห็นคุณต้องลงชื่อเข้า

ข้อมูลล่าสุด

ดูแบบแสดงรายการ  

1 - 12 ของ 1406 ผล