ผศ.ดร.ธรณ์ ธำรงค์นาวาสวัสดิ์ สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ กับความเห็นกรณี EIA ของไทย

วีดีโอ | มีนาคม 13, 2558

“เรามีความสงสัยกันมานานว่าจู่ ๆก็มีโรงไฟฟ้า หรือมีท่าเรือ หรือมีใดๆ ก็ตามเกิดขึ้นมารอบๆ บ้านเรา โดยที่เราไม่รู้ตัวมาก่อน เสร็จแล้วก็มาทำประชาพิจารณ์ แล้วก็ก่อให้เกิดความขัดแย้ง เพราะฉะนั้นในอนาคตเราก็อาจจะต้องมีการประเมินพื้นที่โดยใช้สิ่งแวดล้อมเป็นเกณฑ์ดูว่าตรงไหนทับอุทยาน ตรงไหนเป็นอะไร แล้วพื้นเหล่านั้นก็ไม่น่าจะเหมาะสำหรับการทำกิจกรรมขนาดใหญ่ ไม่จำเป็นต้องเป็นโรงไฟฟ้าอย่างเดียว พูดถึงท่าเทียบเรือ โรงงานอุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรมและอื่นๆอีกมาก ขณะที่เรามีพื้นที่ที่ออกมาจากเขตที่ไม่ควรจะไปแตะมัน จากนั้นพื้นที่เหล่านั้นก็จะต้องมีการประเมินโดยสอบถามชาวบ้านก่อนว่าพื้นที่ไหนที่จะสามารถยอมรับอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ หรือโรงไฟฟ้า หรือใดๆก็ตาม เข้ามาในพื้นที่ได้”

บทสัมภาษณ์ ผศ.ดร.ธรณ์ ธำรงค์นาวาสวัสดิ์ สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ ประธานอนุกรรมาธิการปฏิรูปทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เกี่ยวกับการปฏิรูปกระบวนการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม(EIA)ของประเทศไทย

ไม่มีความคิดเห็นพบ เพิ่มความคิดเห็น

โพสต์ความคิดเห็น 

เพื่อแสดงความคิดเห็นคุณต้องลงชื่อเข้า

ข้อมูลล่าสุด

ดูแบบแสดงรายการ  

1 - 12 ของ 1411 ผล