เสวนา "เรื่องใหญ่ๆ ของฝุ่นละอองขนาดเล็กมาก"

วีดีโอ | มกราคม 17, 2561

“Right to Clean Air - The Art Exhibition ขออากาศดีคืนมา”  ชวนฟังการเสวนาในประเด็น

- วิเคราะห์สถานการณ์มลพิษฝุ่นละออง PM2.5 ปี พ.ศ.2560 ในเมืองต่างๆ ของไทย โดย จริยา เสนพงศ์ ผู้ประสานงานรณรงค์ด้านพลังงานและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ กรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

- ต้นทุนชีวิตของคนไทยจากมลพิษทางอากาศ โดย ดร.พญ.ฉันทนา ผดุงทศ ผู้อำนวยการสำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

- คำถามถึงสิทธิการมีชีวิตอยู่ในอากาศที่ดี โดย สมบัติ เมฆวิลัย และ พิกุล เจตกสิกร ตัวแทนชุมชนผู้ได้รับผลกระทบ จังหวัดนครสวรรค์ - มลพิษทางอากาศกับศิลปะปั้นฝุ่น โดย เรืองศักดิ์ อนุวัตรวิมล ศิลปินผู้สร้างสรรค์งาน

ดำเนินรายการโดย กิตติชัย ไพโรจน์ไชนกุล

ร่วมลงชื่อ "ขออากาศดีคืนมา" คลิกที่นี่

ไม่มีความคิดเห็นพบ เพิ่มความคิดเห็น

โพสต์ความคิดเห็น 

เพื่อแสดงความคิดเห็นคุณต้องลงชื่อเข้า

ข้อมูลล่าสุด

ดูแบบแสดงรายการ  

1 - 12 ของ 1411 ผล