All you need to know: Bangkok Smog Crisis

วีดีโอ | มกราคม 28, 2562

What is PM2.5? How it affects our bodies? and what ark Greenpeace's asks? Tara Buakamsri, country director of Greenpeace Thailand, is here to make it clear.

Act Now: www.greenpeace.or.th/right-to-clean-air

ไม่มีความคิดเห็นพบ เพิ่มความคิดเห็น

โพสต์ความคิดเห็น 

เพื่อแสดงความคิดเห็นคุณต้องลงชื่อเข้า

ข้อมูลล่าสุด

ดูรายการแบบสัญลักษ์ภาพ  

คีย์บอร์ดจำนวนมากถูกนำมากองไว้เพื่อรอการแยกชิ้นส่วน

ภาพ | มีนาคม 8, 2548 ที่ 6:00

คีย์บอร์ดจำนวนมากถูกนำมากองไว้เพื่อรอการแยกชิ้นส่วน เป็นไปได้สูงว่าคีย์บอร์ดเหล่านี้ไม่เป็นที่ต้องการในยุโรป สหรัฐอเมริกา และ ญี่ปุ่น จึงถูกขนมาทิ้งที่จีนเพราะค่าใช้จ่ายในการกำจัดถูกกว่าในประเทศของตนมาก

เด็กหญิงนั่งท่ามกลางกองสายไฟและขยะอิเล็กทรอนิกส์

ภาพ | มีนาคม 8, 2548 ที่ 6:00

เด็กหญิงนั่งท่ามกลางกองสายไฟและขยะอิเล็กทรอนิกส์ หลายครั้งจะพบเด็กๆ แยกชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งมีสารอันตรายต่างๆ อยู่มาก ที่มีผลกระทบร้ายแรงต่อสุขภาพของเด็กเหล่านี้

นายดวง คนไข้ในโรงพยาบาลในอำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง

ภาพ | มีนาคม 1, 2548 ที่ 6:00

นายดวง คนไข้ในโรงพยาบาลในอำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง นักกิจกรรมสิ่งแวดล้อมและชาวบ้านในพื้นที่แม่เมาะเชื่อว่าการปล่อยก๊าซต่างๆ ของโรงไฟฟ้าแม่เมาะเป็นสาเหตุหลักของโรคระบบหายใจของผู้คนในพื้นที่...

กลุ่มเด็กและเยาวชนเพื่อป่าของกรีนพีซรับประทานอาหารเย็นในป่าเขาใหญ่

ภาพ | กุมภาพันธ์ 4, 2548 ที่ 6:00

กลุ่มเด็กและเยาวชนเพื่อป่าของกรีนพีซรับประทานอาหารเย็นในป่าเขาใหญ่

กลุ่มเด็กและเยาวชนเพื่อป่าของกรีนพีซฟังคำบรรยายเกี่ยวกับช้างที่ศูนย์วิจัยช้างป่าเขาใหญ่

ภาพ | กุมภาพันธ์ 4, 2548 ที่ 6:00

กลุ่มเด็กและเยาวชนเพื่อป่าของกรีนพีซฟังคำบรรยายเกี่ยวกับช้างที่ศูนย์วิจัยช้างป่าเขาใหญ่

1361 - 1365 ของ 1406 ผล