We Grow : ปฏิบัติการถาดหลุมสีเขียว

วีดีโอ | พฤศจิกายน 21, 2560

คุณคิดว่าคุณทราบเรื่องราวเกี่ยวกับระบบอาหารกลางวันในโรงเรียนมากแค่ไหน อาหารที่เด็ก กำลังกินอะไร สิ่งที่พวกเขากินนั้นปลอดภัยหรือไม่ และมีความปลอดภัยแค่ไหน?

กิจกรรม We Grow ตอนปฏิบัติการถาดหลุมสีเขียว เป็นส่วนหนึ่งในโครงการอาหารกลางวันยั่งยืน โครงการนี้เกิดจากความร่วมมือระหว่างสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.), สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ, มูลนิธิการศึกษาไทย และ กรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อส่งเสริมระบบอาหารกลางวันของนักเรียนระดับชั้นอนุบาลและประถมศึกษาให้มีความปลอดภัย มีคุณค่าทางโภชนาการที่ครบถ้วนเหมาะสมกับวัย

โครงการนี้ยังสนับสนุนให้โรงเรียนรู้จักถึงที่มาของอาหารและระบบการผลิต ประเมินระดับความปลอดภัยของอาหารกลางวัน และสามารถพึ่งพาตัวเองในการจัดสรรอาหารกลางวันที่มีคุณค่าทางโภชนาการ ใช้วัตถุดิบจากการทำเกษตรกรรมเชิงนิเวศ ที่ปลอดภัยต่อสุขภาพ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

เพื่อรับรู้ถึงระบบอาหารกลางวันในโรงเรียน และแนวทางการยกระดับให้อาหารกลางวันทุกมื้อในโรงเรียนปลอดภัยเด็กและโลก

ไม่มีความคิดเห็นพบ เพิ่มความคิดเห็น

โพสต์ความคิดเห็น 

เพื่อแสดงความคิดเห็นคุณต้องลงชื่อเข้า

ข้อมูลล่าสุด

ดูแบบแสดงรายการ  

1 - 12 ของ 1413 ผล