สาเหตุหลักของมลพิษทางอากาศ PM2.5 - การคมนาคม

วีดีโอ | มกราคม 23, 2561

ประชากรกว่า 80% จากทั่วโลกที่อยู่อาศัยในเมืองกำลังเผชิญกับระดับคุณภาพมลพิษทางอากาศที่เกินมาตรฐานที่แนะนำไว้โดยองค์การอนามัยโลก การคมนาคมขนส่งโดยเฉพาะไอเสียจากยานพาหนะที่ใช้น้ำมันเชื้อเพลิงต่างๆ ทั้ง ดีเซลและแก๊สโซฮอล์เป็นแหล่งกำเนิดที่สำคัญของ PM 2.5 เมืองที่น่าอยู่คือเมืองที่มีระบบขนส่งมวลชนที่มีประสิทธิภาพและใช้พลังงานสะอาด ยั่งยืน และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ร่วมลงชื่อ "ขออากาศดีคืนมา" คลิกที่นี่

ไม่มีความคิดเห็นพบ เพิ่มความคิดเห็น

โพสต์ความคิดเห็น 

เพื่อแสดงความคิดเห็นคุณต้องลงชื่อเข้า

ข้อมูลล่าสุด

ดูแบบแสดงรายการ  

1 - 12 ของ 1413 ผล