อาสาสมัครกรีนพีซ: สำรวจขยะบริเวณชายฝั่ง (Marine Waste Audit)

วีดีโอ | กุมภาพันธ์ 7, 2561

อาสาสมัครกรีนพีซลงพื้นที่ทำกิจกรรมสำรวจขยะบริเวณชายฝั่ง (Marine Waste Audit) ที่บริเวณหาดใกล้ปากคลองละวน และหาดสวนสน ต.แกลง อ.เมือง จ.ระยอง เพื่อศึกษาปรียบเทียบข้อมูลถึงลักษณะ ประเภท แหล่งที่มา และปริมาณของขยะชายหาด ผลจากการสำรวจที่เก็บได้ทั้งหมดจะนำมาเป็นฐานข้อมูลในการจัดกิจกรรมรณรงค์เพื่อสร้างความตระหนักให้กับประชาชนทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศให้ลด ละ เลิก บริโภคขยะพลาสติกที่ใช้ครั้งเดียวทิ้ง รวมถึงนำไปใช้ในการดำเนินโครงการรณรงค์เพื่อลดขยะในทัองทะเลต่อไป

ไม่มีความคิดเห็นพบ เพิ่มความคิดเห็น

โพสต์ความคิดเห็น 

เพื่อแสดงความคิดเห็นคุณต้องลงชื่อเข้า

ข้อมูลล่าสุด

ดูแบบแสดงรายการ  

1 - 12 ของ 1413 ผล