ในอนาคต คนไทยจะสามารถเข้าถึงแหล่งน้ำสะอาดปราศจากมลพิษ

วีดีโอ | มีนาคม 21, 2555

“ในอนาคต คนไทยจะสามารถเข้าถึงแหล่งน้ำสะอาดปราศจากมลพิษ” กรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ย้ำจุดมุ่งหมายนี้ในวันน้ำโลก ในงานแลกเปลี่ยนอย่างสร้างสรรค์ โดยมีการส่งมอบรายงานล่าสุดสองฉบับ ๑) การตรวจสอบสารเคมีอันตรายในตะกอนดินบริเวณคลองที่รองรับน้ำทิ้งจากโรงงานฟอกย้อมบริเวณตอนล่างของแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำท่าจีน และ ๒) เสื้อผ้าสกปรก: ปัญหาที่ยังคงถูกละเลย  ให้กับอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม กรีนพีซได้ผลักดันให้รัฐบาลและภาคอุตสาหกรรมหันมาใส่ใจ มุ่งมั่นเพื่อ สร้างอนาคตที่ปลอดสารพิษ โดยต้องปฏิบัติการอย่างเร่งด่วน โปร่งใส และใช้หลักการป้องกันไว้ก่อน เพื่อขจัดการใช้และปลดปล่อยสารเคมีอันตราย ประเทศไทยจำเป็นที่จะต้องมีมาตรการป้องกันมลพิษทางน้ำอย่างเร่งด่ว

หมวด

ข้อมูลล่าสุด

ดูแบบแสดงรายการ  

145 - 156 ของ 1406 ผล

เนื่องในกิจกรรมวันน้ำโลก กรีนพีซได้ถือป้ายรณรงค์ที่มีข้อความว่า “แหล่งน้ำปลอดสารพิษเป็นจริงได้” พร้อมทั้งมีอาสาสมัครแต่งกายเป็นเหล่าตัวละครในวรรณคดีออกมาร่วมกิจกรรม “การแสดงเสภาประกอบจินตภาพจากวรรณคดีไทย เพื่อสะท้อนความเป็นไปสถานการณ์น้ำในประเทศไทย”