ใบเหลืองอียู: ชะตากรรมทะเลไทยในอุ้งมือรัฐและอุตสาหกรรมประมง

วีดีโอ | พฤษภาคม 13, 2558

13 พฤษภาคม 2558 นี้ งานแถลงข่าว "ใบเหลืองอียู : ชะตากรรมทะเลไทยในอุ้งมือรัฐและอุตสาหกรรมประมง" สำนักงานกรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้: http://bit.ly/1PG2WsH 

ในประเด็นดังต่อไปนี้

เจตนารมย์ของใบเหลือง EU ในการต่อต้านประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงานและไร้การควบคุม (IUU Fishing) : วิพากษ์มาตรการการจัดการประมงไทย 6 ข้อของภาครัฐ โดย คุณสุภาภรณ์ อนุชิราชีวะ ผู้จัดการโครงการประมงพื้นบ้าน- สัตว์น้ำ มูลนิธิสายใยแผ่นดิน 

เร่งปลดใบเหลืองอียูเพื่อใคร? โดย คุณบรรจง นะแส นายกสมาคมรักษ์ทะเลไทย

ชะตากรรมประมงพื้นบ้านไทย ระบบนิเวศทะเลและชายฝั่งภายใต้ความพยายามนิรโทษกรรมเรืออวนรุนอวนลาก โดย คุณสะมะแอ เจ๊ะมูดอ นายกสมาคมสมาพันธ์ชาวประมงพื้นบ้านแห่งประเทศไทย

กฎหมายประมงใหม่: ช่องโหว่และความท้าทายของการบังคับใช้ โดย คุณวิโชคศักดิ์ รณรงค์ไพรี ผู้จัดการสมาคมสมาพันธ์ชาวประมงพื้นบ้านแห่งประเทศไทย และคุณอัญชลี พิพัฒนวัฒนากุล ผู้ประสานงานรณรงค์ด้านทะเลและมหาสมุทร กรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ซักถามและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นทางออกร่วมในการจัดการประมงไทย

ดำเนินรายการโดย คุณจักรชัย โฉมทองดี ผู้ประสานงานด้านนโยบายและรณรงค์ องค์การอ็อกแฟม แห่งประเทศไทย

ร่วมจัดโดย สมาคมรักษ์ทะเลไทย มูลนิธิสายใยแผ่นดิน สมาคมสมาพันธ์ชาวประมงพื้นบ้านแห่งประเทศไทย องค์การอ็อกแฟม แห่งประเทศไทย และกรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ไม่มีความคิดเห็นพบ เพิ่มความคิดเห็น

โพสต์ความคิดเห็น 

เพื่อแสดงความคิดเห็นคุณต้องลงชื่อเข้า

ข้อมูลล่าสุด

ดูแบบแสดงรายการ  

1 - 12 ของ 1411 ผล