Unmask Our Cities: อัพเดทสถานการณ์มลพิษ PM2.5

วีดีโอ | สิงหาคม 20, 2560

เสวนาเรื่อง “ฝุ่นละออง PM2.5 แผนการจัดการมลพิษทางอากาศ และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย” โดย

  • คุณเสกสรร แสงดาว ผู้อํานวยการส่วนแผนงาน กรมควบคุมมลพิษ
  • ศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์ - ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการ ป้องกันและจัดการภัยพิบัติ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
  • คุณเพ็ญโฉม แซ่ตั้ง - ผู้อำนวยการมูลนิธิบูรณะนิเวศ
  • คุณสนธิ คชวัฒน์ - เลขาธิการชมรมนักวิชาการสิ่งแวดล้อมไทย

ดำเนินรายการโดย คุณสุภาภรณ์ มาลัยลอย - มูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อม

งานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อระดมความคิดเห็นจากภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อหยิบยกประเด็นท้าทายของการจัดการมลพิษฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) ซึ่งจะเป็นการดำเนินการภายใต้เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals) เพื่อปกป้องชีวิตทุกคนจากมลพิษทางอากาศ

ไม่มีความคิดเห็นพบ เพิ่มความคิดเห็น

โพสต์ความคิดเห็น 

เพื่อแสดงความคิดเห็นคุณต้องลงชื่อเข้า

ข้อมูลล่าสุด

ดูรายการแบบสัญลักษ์ภาพ  

The Rainbow Warrior

ภาพ | กรกฎาคม 10, 2528 ที่ 6:00

The Rainbow Warrior - sinking as a result of two bombs placed by the French government.

ลูกเรือของเรือฟิลลิส คอร์แมกส์ ในการเดินทางครั้งแรกของกรีนพีซไปยังเกาะอัมชิตกา

ภาพ | กันยายน 1, 2514 ที่ 6:00

ลูกเรือของเรือฟิลลิส คอร์แมกส์ ในการเดินทางครั้งแรกของกรีนพีซไปยังเกาะอัมชิตกา เพื่อประท้วงการทดลองอาวุธนิวเคลียร์

เดฟ เบอร์มิงแฮม วิศวกร ชักใบเรือที่มีชื่อกรีนพีซ

ภาพ | กันยายน 1, 2514 ที่ 6:00

เดฟ เบอร์มิงแฮม วิศวกร ชักใบเรือที่มีชื่อกรีนพีซ บนเรือฟิลลิส คอร์แมค

แย่ล่ะ การทดสอบระเบิดนิวเคลียร์ "ใต้ดิน"

ภาพ | ธันวาคม 18, 2513 ที่ 7:00

แย่ล่ะ การทดสอบระเบิดนิวเคลียร์ "ใต้ดิน" ครั้งนี้ในพ.ศ. 2513 เกิดความผิดพลาดอย่างมาก ระเบิดน้ำหนัก 10 กิโลตัน ซึ่งถูกฝังอยู่ใต้ดินลึก 900 ฟุต ได้ปลดปล่อยรังสีขึ้นสูง 10,000 ฟุตในอากาศ ทำให้เจ้าหน้าที่และชุมชนที่อยู่ในทิศทางลมได้รับผลกระทบจากกัมมัน...

1406 - 1409 ของ 1409 ผล