วิถีชีวิตริมแม่น้ำเจ้าพระยากับปลายท่อน้ำทิ้งโรงงานอุตสาหกรรม

วีดีโอ | พฤษภาคม 10, 2554

สัมภาษณ์ คุณธนพัฒน์ ธินาค อายุ 45 ปี เจ้าของกระชังปลา ที่อาศัยอยู่ริมน้ำเจ้าพระยา ในจังหวัดอ่างทอง

ปัจจุบันน้ำที่มาจากแม่น้ำเจ้าพระยาสามารถนำมาใช้ได้เพียงในภาค เกษตรกรรมอย่างเดียว ชาวบ้านส่วนใหญ่จะบอกว่าหากนำน้ำมาใช้อาบก็จะรู้สึกคัน แตกต่างจากเดิมมาก นอกจากนี้ การทำกระชังปลาในปัจจุบันจะได้รับผลกระทบในช่วงหน้าแล้งของทุกปี เนื่องจากเป็นช่วงที่กระแสน้ำนิ่ง ประกอบกับอากาศร้อน น้ำน้อย  เมื่อกระแสน้ำไม่ไหลเวียนประกอบกับการปล่อยน้ำเสียในปริมาณสูงจากโรงงาน น้ำเสียจากโรงงานจึงสามารถไหลมาที่กระชังปลาได้ บางครั้งส่งผลให้ปลาตายเป็นจำนวนมาก ทำให้เกิดความเสียหายหลายหมื่นบาทต่อกระชัง

วิถีชีวิตริมแม่น้ำเจ้าพระยากับปลายท่อน้ำทิ้งโรงงานอุตสาหกรรม

หมวด

ข้อมูลล่าสุด

ดูแบบแสดงรายการ  

1 - 12 ของ 1406 ผล