สู้เพื่อความอยู่รอดในสภาวะเอลนีโญ

วีดีโอ | กุมภาพันธ์ 22, 2559

ชาวนาส่วนหนึ่งในประเทศฟิลิปปินส์นำการเกษตรกรรมเชิงนิเวศมาใช้เพื่อปรับวิถีการทำเกษตรให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ หลังจากที่ฟิลิปปินส์ได้รับผลกระทบจากเอลนีโญ

ประเทศฟิลิปปินส์เป็นหนึ่งในหลาย ๆ ประเทศที่ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  ยิ่งไปกว่านั้นทุก ๆ สองสามปี ปรากฎการณ์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศที่เกิดขึ้นในมหาสมุทรแปซิฟิกหรือที่รู้จักกันในนาม “เอลนีโญ” ได้สร้างความเสียหายให้แก่ประเทศโดยถ้วนทั่ว พื้นที่ที่ปรากฎในสารคดีเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากปรากฎการณ์เอลนีโญที่รุนแรงที่สุด

“สู้เพื่อความอยู่รอดในภาวะเอลนีโญ” แสดงให้เห็นว่าชาวนาในประเทศฟิลิปปินส์มีการปรับตัวเพื่อรับมือกับภาวะโลกร้อนโดยการทำเกษตรอินทรีย์ได้อย่างไร

เกษตรกร กีชิอาโน โอดครวญว่า “ที่จริงเราต้องเริ่มปลูกข้าวแล้ว แต่เพราะเราไม่มีน้ำ ไม่มีฝนก็ไม่มีรายได้” พืชผลของเขาถูกทำลายจากภัยแล้งที่เป็นผลมาจากปรากฎการณ์เอลนีโญ ปรากฎการณ์เอลนีโญเป็นปรากฎการณ์หนึ่งที่เกิดจากสภาพอากาศแปรปรวนโดยธรรมชาติ มีการคาดการณ์ว่าความถี่และความรุนแรงของการเกิดปรากฎการณ์ดังกล่าวจะเพิ่มขึ้นร่วมกับภาวะโลกร้อนที่ส่งผลให้เกิดภัยแล้งและพายุไต้ฝุ่นที่มีอานุภาพรุนแรงขึ้น

การทำเกษตรอินทรีย์ช่วยเพิ่มความสามารถในการปรับตัวของชาวนาให้รับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสภาพอากาศที่ไม่แน่นอน การทำการเกษตรเชิงนิเวศช่วยให้พวกเขาสามารถปรับวิถีการทำเกษตรกรรมให้สอดคล้องกับความเป็นจริงของสภาพภูมิอากาศใหม่นี้ได้อย่างไร ไปติดตามกันค่ะ

ไม่มีความคิดเห็นพบ เพิ่มความคิดเห็น

โพสต์ความคิดเห็น 

เพื่อแสดงความคิดเห็นคุณต้องลงชื่อเข้า

ข้อมูลล่าสุด

ดูแบบแสดงรายการ  

1 - 12 ของ 1411 ผล