แล้วพบกันใหม่ เรนโบว์ วอร์ริเออร์

วีดีโอ | กรกฎาคม 5, 2561

ภารกิจของเรือเรนโบว์ วอร์ริเออร์ กับการรณรงค์ในน่านน้ำประเทศฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย สิงคโปร์ มาเลเซีย และประเทศไทย ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ผ่านพ้นไปแล้ว การเดินทางครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ “Climate Change and People Power” ระยะเวลากว่าสี่เดือน

โดยในประเทศไทยนั้น เราทำงานร่วมกับชุมชน และกลุ่มพลเมืองมีมีความตระหนักในประเทศไทย และกระตุ้นผู้กำหนดนโยบายพลังงานให้ลด ละ เลิกถ่านหิน และ ผลักดันยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานของระบบพลังงานหมุนเวียนที่สะอาดเต็มร้อย ปลอดภัย ยั่งยืนและเป็นธรรม

เราขอขอบคุณอาสาสมัคร นักกิจกรรม เครือข่าย พี่น้องชุมชน และผู้มาเยี่ยมชมทุกคน ที่เป็นส่วนร่วมสำคัญในการเป็นพลังแรงและพลังผลักดันให้เกิดการขับเคลื่อนเพื่อปกป้องโลกใบนี้ อันเป็นบ้านหลังเดียวของเรา

เรือเรนโบว์ วอร์ริเออร์ คือกระบอกเสียงในการร่วมขับเคลื่อนการปกป้องสิ่งแวดล้อมร่วมกับชุมชน เผยแพร่การต่อสู้ของชุมชนออกไปในระดับสากล รวมถึงสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดีและเป็นธรรม แม้ว่าการเดินทางในครั้งนี้จะจบลง แต่การต่อสู้เพื่อปกป้องสิ่งแวดล้อมของเราไม่มีวันสิ้นสุด อย่าลืมติดตามกิจกรรมการรณรงค์ครั้งต่อไปของเรา

ไม่มีความคิดเห็นพบ เพิ่มความคิดเห็น

โพสต์ความคิดเห็น 

เพื่อแสดงความคิดเห็นคุณต้องลงชื่อเข้า

ข้อมูลล่าสุด

ดูแบบแสดงรายการ  

193 - 204 ของ 1413 ผล