20 ปีแห่งความล้มเหลวของจีเอ็มโอ

วีดีโอ | กุมภาพันธ์ 3, 2559

20 ปีมาแล้วที่จีเอ็มโอถูกนำมาใช้ในเชิงพาณิชย์พร้อมการกล่าวอ้างสรรพคุณมากมาย ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของการเกษตร การลดปริมาณการใช้สารเคมี การแก้ปัญหาความอดอยาก หรือเป็นทางออกให้กับการเกษตร แต่ 20 ปีที่ผ่านมาได้พิสูจน์แล้วว่าเป็นเพียงลมปาก และในรายงานนี้คือการพิสูจน์ข้อกล่าวอ้างทั้งหมด

:: การแถลงข่าวเปิดตัวรายงาน “20 ปีแห่งความล้มเหลวของจีเอ็มโอวันพุธที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559  เวลา 10.30-12.00 . เปิดวงเสวนา โดยผู้เชี่ยวชาญในวงการเกษตรอินทรีย์  วัชรพล แดงสุภา ผู้ประสานงานรณรงค์ด้านอาหารและเกษตรกรรมเชิงนิเวศ ร่วมกับคุณวิฑูรย์ เลี่ยนจำรูญ จากมูลนิธิชีววิถี (BIOTHAI) คุณนคร ลิมปคุปตถาวร ผู้ก่อตั้งศูนย์เรียนรู้เกษตรในเมือง สาขาเจ้าชายผักและคุณโจน จันได ผู้ที่อุทิศชีวิตที่เหลือให้กับการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ 

อ่านรายงาน "20 ปีแห่งความล้มเหลวของจีเอ็มโอ ที่นี่

ไม่มีความคิดเห็นพบ เพิ่มความคิดเห็น

โพสต์ความคิดเห็น 

เพื่อแสดงความคิดเห็นคุณต้องลงชื่อเข้า

ข้อมูลล่าสุด

ดูแบบแสดงรายการ  

1 - 12 ของ 1411 ผล