We Grow ภาคต่อโรงเรียนวนิษา

วีดีโอ | สิงหาคม 10, 2560

We Grow ปีที่ 2 เริ่มต้นแล้ว เด็กๆ โรงเรียนวนิษา ร่วมด้วยช่วยกันเตรียมแปลงปลูก เพื่อจะใช้ปลูกผักในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้านี้ โดยเด็กๆ ได้ช่วยกันพรวนดิน เอาฟางที่ผ่านการย่อยสลายตามธรรมชาติมาผสมกับดินเพื่อเพิ่มแร่ธาตุและความชุ่มชื้น ปลูกเมล็ดพันธุ์ผักบุ้ง พร้อมรดน้ำแปลงปลูกให้ดินชุ่มชื้นขึ้น

โดยผักทั้งหมดที่เด็กๆ ปลูกกันในปีที่ 2 นี้จะนำไปเป็นวัตถุดิบในการปรุงอาหารกลางวันให้แก่พวกเขา นอกจากนี้ โรงเรียนวนิษายังได้กำหนดให้วันพฤหัสบดีเป็นวัน Meat Free Day หรือวันปลอดการบริโภคเนื้อสัตว์ ดังนั้น แปลงปลูกที่เด็กๆ เตรียมสำหรับปลูกผักและผักบางส่วนที่เด็กๆ ได้หย่อนเมล็ดลงวันนี้จะกลายเป็นผักที่มีคุณภาพ ปลอดภัยจากสารเคมีหรือยาฆ่าแมลง ซึ่งเมื่อเด็กๆ ได้กินแล้วก็จะทำให้พวกเขามีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงยิ่งขึ้น

ไม่มีความคิดเห็นพบ เพิ่มความคิดเห็น

โพสต์ความคิดเห็น 

เพื่อแสดงความคิดเห็นคุณต้องลงชื่อเข้า

ข้อมูลล่าสุด

ดูแบบแสดงรายการ  

1 - 12 ของ 1411 ผล