ขอแสดงความอาลัยต่อการจากไปของ ดร.จิรากรณ์ คชเสนีย์

สิ่งพิมพ์ - กรกฎาคม 24, 2558
กรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ขอแสดงความเสียใจและไว้อาลัยต่อการจากไปของ ดร.จิรากรณ์ คชเสนี นักนิเวศวิทยาและอดีตผู้อำนวยการบริหาร กรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ระหว่างปี 2544-2548

ดร.จิรากรณ์ทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่รณรงค์ของกรีนพีซในประเด็นต่างๆ โดยเฉพาะการรณรงค์เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของมะละกอดัดแปลงพันธุกรรม(จีเอ็มโอ)ในพื้นที่ของกรมวิชาการเกษตร จังหวัดขอนแก่นในปี 2547 โดยกรีนพีซเป็นฝ่ายชนะคดีในปี 2552 ที่ยื่นฟ้องโดยกรมวิชาการเกษตร  เป็นคดีสิ่งแวดล้อมแบบอย่างในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในด้านสิทธิการรับรู้ของประชาชนต่อความเสี่ยงที่เกิดจากผลิตภัณฑ์อาหารที่มาจากการดัดแปลงพันธุกรรม

ดร.จิรากรณ์เป็นที่รู้จักกันดีในฐานะนักต่อสู้เพื่อสิ่งแวดล้อม ความมุ่งมั่นในการทำงานของ ดร.จิรากรณ์ เป็นแรงบันดาลใจให้กับเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครของกรีนพีซ ในนามของกรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เราขอไว้อาลัยต่อการจากไปของ ดร.จิรากรณ์ คชเสนี