กรีนพีซผนึกกำลังข้ามทวีป

เรียกร้อง 'เอดิสัน' อย่าฆ่าประเทศไทยด้วยถ่านหิน

ข่าวประชาสัมพันธ์ - เมษายน 4, 2545
กลุ่มรณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อม กรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แถลงข่าวประกาศร่วมรณรงค์กับ กรีนพีซ สหรัฐอเมริกา ในการบุกสำนักงานใหญ่ของบริษัทเอดิสัน มิชชั่น เอเนอร์ยี่ ที่เมืองเออร์ไวน์ รัฐแคลิฟอร์เนีย เรียกร้องให้ทางบริษัทฯถอนทุนออกจากโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ย้ำอย่าใช้มาตรฐานสองระดับกับคนไทย

นักรณรงค์จากกลุ่มกรีนพีซ สหรัฐฯ ขับรถประจำทางที่แปลงสภาพให้กลายเป็นโรงไฟฟ้าถ่านหินจำลองพร้อมกับป้ายผ้าที่มีข้อเรียกร้องว่า "เอดิสัน อย่าฆ่าประเทศไทยด้วยถ่านหิน" ไปยังสำนักงานใหญ่ของบริษัท เอดิสัน มิชชั่น เอเนอร์ยี่ ซึ่งถือหุ้นลงทุนอยู่ 40 เปอร์เซ็นต์ ร่วมกับบริษัท กัลฟ์ เพาเวอร์ เจเนอเรชั่น ในโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนจากถ่านหินขนาด 734 เมกะวัตต์ ที่บ่อนอก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมทั้งทิ้งถ่านหินที่ห้องทำงานของผู้อำนวยการบริหารของบริษัทฯ เพื่อเรียกร้องให้บริษัทฯ ถอนทุนจากโครงการการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินในประเทศไทย

นาย แดนนี่ เคนเนดี้ เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการรณรงค์ด้านพลังงานสะอาด ของกรีนพีซ สหรัฐฯ กล่าวว่า "การรณรงค์ของกรีนพีซครั้งนี้เป็นการเปิดโปงความหน้าไหว้หลังหลอกของบริษัทเอดิสัน มิชชั่น เอเนอร์ยี่ ซึ่งเป็นบริษัทข้ามชาติที่พยายามผลักดันให้สร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินในประเทศไทย แม้ว่าจะขัดกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่"

การต่อสู้คัดค้านการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นการต่อสู้ที่ตึงเครียดและยาวนานมากที่สุดเรื่องหนึ่งของประเทศไทย โดยในช่วง 8 ปีที่ผ่านมา โครงการนี้ได้ก่อให้เกิดความขัดแย้งในชุมชน และมีการคัดค้านทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับนานาชาติ จนกระทั่งทำให้แหล่งเงินทุนหลายกลุ่ม เช่นธนาคารเพื่อการนำเข้าและส่งออกของสหรัฐอเมริกา ต้องถอนตัวออกจากการลงทุนในโครงการดังกล่าว บริษัทเอดิสัน จึงควรจะเคารพสิทธิของชาวประจวบฯ และถอนตัวออกจากการลงทุนเช่นเดียวกัน

ด้านนางสาวเพ็ญรพี นพรัมภา เจ้าหน้าที่รณรงค์ด้านพลังงานของกรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กล่าวเสริมว่า "การผลิตพลังงานโดยใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงนั้นไม่เป็นที่ยอมรับในรัฐแคลิฟอร์เนีย อันเป็นที่ตั้งของบริษัทฯ เนื่องจากถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงที่มีมลพิษและเป็นอันตราย ทั้งยังมีปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งเป็นก๊าซเรือนกระจกที่ก่อให้เกิดปัญหาโลกร้อนมากที่สุด การที่บริษัทฯจะนำมลพิษจากถ่านหินมาทิ้งที่ประเทศไทยจึงถือเป็นเรื่องน่าละอายอย่างมาก การกระทำนี้แสดงให้เห็นว่า บริษัทฯกำลังใช้มาตรฐานสองระดับกับคนไทย ทั้ง ๆ ที่ ประเทศไทยนั้นไม่มีความจำเป็นต้องพึ่งถ่านหินในการผลิตพลังงาน เพราะเรามีศักยภาพสูงในการผลิตพลังงานจากพลังงานหมุนเวียน เช่น พลังงานจากแสงอาทิตย์ และพลังงานชีวมวล"

ในขณะเดียวกัน กลุ่มสมาคมคนไทยที่อาศัยอยู่ที่เมืองลอส แองเจลิส รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา รวมถึงผู้สนับสนุนกรีนพีซ ที่สหรัฐฯ ได้ออกมาร่วมแสดงพลังในการเรียกร้องต่อบริษัทเอดิสัน ซึ่งรวมถึงการเปิดตัวรายงานเรื่อง "อวสานเอดิสัน: การต่อสู้เพื่อหยุดโรงไฟฟ้าถ่านหินที่บ่อนอก และบ้านกรูด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์" ซึ่งเป็นรายงานสองภาษาที่สรุปถึงความเกี่ยวข้องของบริษัทเอดิสัน ในโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินที่บ่อนอก รวมถึงผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ www.greenpeacesoutheastasia.org