ชาวบ่อนอก - บ้านกรูดขานรับพลังงานสะอาด ร่วมกับกรีนพีซติดแผงโซลาร์เซลล์

ข่าวประชาสัมพันธ์ - เมษายน 11, 2545
11 เมษายน 2545 - กลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมระดับโลก 'กรีนพีซ' ติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์ (โซลาร์เซลล์) ให้ชุมชนชาวบ่อนอก และบ้านกรูด จ. ประจวบคีรีขันธ์วันนี้ ชี้ให้เห็นถึงความจำเป็นของประเทศไทยในการจัดหาพลังงานที่สะอาดซึ่งเป็นที่ต้องการของชุมชน

นางสาวเพ็ญรพี นพรัมภา เจ้าหน้าที่รณรงค์ด้านพลังงาน กรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้กล่าวว่า ชาวบ้านใน จ. ประจวบคีรีขันธ์ได้ต่อสู้คัดค้านมาถึง 8 ปีกับโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหิน 2 แห่ง ซึ่งหนึ่งในนั้นคือโครงการโรงไฟฟ้าบ่อนอก โดยมีบริษัท กัลฟ์ เพาเวอร์ เจเนอร์เรชั่นเป็นเจ้าของและผู้ถือหุ้นคือบริษัทเอดิสันจากสหรัฐอเมริกา นอกจากนี้ยังมีบริษัทผู้ถือหุ้นอื่นๆ จากญี่ปุ่น ฮ่องกง (ดูหมายเหตุถึงบรรณาธิการ)

"แม้ว่าความจำเป็นที่จะต้องมีการจัดหาพลังงานจะเป็นเรื่องสำคัญสำหรับประเทศไทย แต่เราไม่จำเป็นต้องใช้พลังงานที่สกปรกจากการเผาผลาญถ่านหิน โดยเฉพาะโรงไฟฟ้าถ่านหินซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ล้าหลังและก่อให้เกิดมลพิษจะถูกเคลื่อนย้ายมาที่ประเทศไทยจากสหรัฐอเมริกาโดยบริษัท เอดิสัน แสดงให้เห็นถึงมาตรฐานที่ต่างระดับที่ปฏิบัติต่อชาวชุมชนในประเทศไทย ดังนั้นเราควรร่วมกันส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดซึ่งนอกจากจะไม่ก่อให้เกิดปัญหาต่อสภาวะอากาศแล้วยังไม่มีผลกระทบต่อการคงอยู่ของชุมชนอีกด้วย"

นางสาวเพ็ญรพีกล่าวอีกว่า การติดตั้งระบบผลิตกระแสไฟฟ้าจากโซลาร์เซลล์ให้กับชาวบ้านที่บ่อนอกและบ้านกรูดโดยกลุ่มกรีนพีซวันนี้ เป็นเพียงก้าวแรกที่จะบรรลุถึงการใช้พลังงานหมุนเวียนเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน ซึ่งจะเกิดขึ้นได้ในบั้นปลาย หากมีการใช้ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดใหญ่ขึ้น ผนวกกับการใช้ชีวมวลและพลังงานลม

"เพื่อให้การผลิตกระแสไฟฟ้าในส่วนนี้ทำงานได้ จะต้องเชื่อมต่อการผลิตไฟฟ้าที่ได้จากแสงอาทิตย์เข้าสู่ระบบวงจรไฟฟ้าหลัก จากทางเลือกออกจากปัญหาโรงไฟฟ้าถ่านหินด้วยแนวทางเช่นนี้ ชี้ให้เห็นว่า ชาวบ้านทั้งจากบ่อนอกและบ้านกรูดไม่เพียงคัดค้านโรงไฟฟ้า แต่ได้แสดงพลังเพื่อก้าวไปสู่แนวทางของการจัดหาพลังงานสำรองที่มีความยั่งยืนและเชื่อถือได้อย่างแท้จริง" เจ้าหน้าที่รณรงค์ด้านพลังงานของกลุ่มกรีนพีซชี้แจง

สำหรับการติดตั้งโซลาร์เซลล์ในครั้งนี้ เจ้าหน้าที่รณรงค์และอาสาสมัครของกรีนพีซ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ของบริษัท ไทย เอเจนซี่ เอนจิเนียริ่ง จำกัดได้ช่วยกันติดตั้งแผงโซลาร์บนหลังคาของโรงเรียนบ้านหนองปุหลก ต. บ่อนอก และวัดธงชัยธรรมจักร บ้านกรูด ต. ธงชัย แผงโซลาร์ที่ติดตั้งให้กับแต่ละชุมชนสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้ประมาณ 2 กิโลวัตต์ซึ่งพอเพียงต่อการให้แสงสว่างและการใช้ไฟในบริเวณที่ติดตั้ง (1)

ทั้งนี้เมื่อต้นเดือนเมษายนที่ผ่านมา นางสาวเพ็ญรพีได้เดินทางจากประเทศไทยไปที่สำนักงานใหญ่ของบริษัท เอดิสันที่รัฐแคลิฟอร์เนียเพื่อให้ข้อมูลและแสดงจุดยืนในการคัดค้านการก่อสร้างโรงไฟฟ้าบ่อนอก และเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมา นายกรัฐมนตรีได้เดินทางไปดูพื้นที่ที่ถูกเสนอให้ก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าที่ จ. ประจวบฯ โดยมีชาวบ้านที่มาชุมนุมคัดค้านโรงไฟฟ้าถึง 20,000 คน ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้ให้สัญญาต่อชาวบ้านว่าจะให้คำตอบว่าจะเดินหน้าโครงการต่อไปหรือไม่ภายในเดือนเมษายนนี้

ด้านนายสเวน เทสเก้ ผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานแสงอาทิตย์ของกรีนพีซกล่าวว่า "ขณะนี้รัฐบาลไทยเผชิญกับแรงกดดันจากกลุ่มธนาคารจากประเทศพัฒนาแล้วและประเทศอุตสาหกรรมซึ่งหนุนหลังโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินทั้งสองแห่ง แต่ขณะเดียวกันช่วงเวลานี้ประชาชนไทยโดยเฉพาะชาวประจวบคีรีขันธ์ก็ได้แสดงให้เห็นอย่างแข็งขันว่าพวกเขาไม่ต้องการพลังงานที่สกปรกซึ่งถูกการส่งออกมาจากประเทศทางตะวันตกเช่นบริษัท เอดิสัน โดยการมีส่วนร่วมกับสัญญาที่คุกคามชุมชนและสิ่งแวดล้อมจากการทิ้งเทคโนโลยีที่ไม่ต้องการในประเทศทางตะวันตกมาเป็นภาระต่อชุมชนของไทย"

เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2543 บริษัทด้านพลังงาน Fortom จากประเทศฟินแลนด์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในกลุ่มธนาคารเพี่อการลงทุนของนอร์ดิกได้ถอนตัวจากการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าดังกล่าวหลังจากที่ประสบกับการคัดค้านทั้งของชุมชนและองค์กรพัฒนาเอกชนต่างๆ รวมทั้งกรีนพีซ

รายละเอียดเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม สังคมและผลกระทบต่อสภาวะอากาศจากโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินสามารถติดตามรายงานที่จัดทำโดยกลุ่มกรีนพีซ "อวสานเอดิสัน การต่อสู้เพื่อหยุดโรงไฟฟ้าที่บ่อนอกและบ้านกรูด" ได้ทางเว็บไซต์ของกรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือที่ http://www.cleanenergynow.org/pdfdocs/edison_out.pdf

หมายเหตุถึงบรรณาธิการ

โรงไฟฟ้าบ่อนอก เป็นเจ้าของโดยบริษัท กัลฟ์ เพาเวอร์ เจเนอเรชั่นร่วมกับ เอดิสัน มิชชั่น เอเนอร์ยี่ จากสหรัฐอเมริกา ส่วนโรงไฟฟ้าหินกรูด เป็นโครงการของบริษัท ยูเนี่ยน พาวเวอร์ ดิเวลลอปเมนต์ ซึ่งมีหุ้นส่วนคือ ฮ่องกง อิเลคทริก และบริษัท โตเมน คอร์ปอเรชั่น โตโยต้า Tsusho และ Shubu Electric.

[1] กรีนพีซได้ติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ให้กับโรงเรียนบ้านหนองปุหลก ตำบลบ่อนอก อำเภอเมือง จ. ประจวบคีรีขันธ์ สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าขนาด 1.8 กิโลวัตต์ (kw.) ส่วนที่บ้านกรูด ตำบลธงชัย อ. บางสะพาน กรีนพีซได้ติดตั้งโซลาร์เซลล์ที่วัดธงชัยธรรมจักร สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าขนาด 2 kw.