เรือ 'อาร์กติก ซันไรซ์' ถึงเมืองไทยแล้ววันนี้

ประกาศยุคแห่งพลังงานสะอาด เรียกร้องรัฐ-ล้มโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินที่ประจวบฯ

ข่าวประชาสัมพันธ์ - สิงหาคม 15, 2545
กรุงเทพฯ, 15 สิงหาคม 2545 - กลุ่มกรีนพีซประกาศเปิดการรณรงค์เรียกร้องพลังงานสะอาดในประเทศไทยอย่างเป็นทางการ และการเดินทางเข้ามารณรงค์ของเรืออาร์กติก ซันไรซ์ ในประเทศไทยเป็นครั้งแรก เรียกร้องให้รัฐบาลประกาศล้มโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหิน 2 แห่งที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และขอให้รัฐบาลเห็นความสำคัญของการพัฒนาโดยใช้พลังงานที่สะอาดในการประชุมสุดยอดสิ่งแวดล้อมโลกที่จะถึง ดร. จิรากรณ์ คชเสนี ผู้อำนวยการบริหาร กรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กล่าวเปิดการรณรงค์โครงการเส้นทางสู่พลังงานสะอาด ซึ่งมีการแถลงข่าวอย่างเป็นทางการเนื่องในวันแรกที่เรืออาร์กติก ซันไรซ์ เดินทางเข้ามาเทียบท่าในประเทศไทยว่า วัตถุประสงค์หลักของการรณรงค์และการเดินทางเข้ามาในประเทศไทยของเรืออาร์กติก ซันไรซ์ครั้งนี้ เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของ พ.ต.ท. ดร. ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีและรัฐบาลชุดนี้ที่จะประกาศอย่างชัดเจนว่าจะหยุดโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินที่บ่อนอกและที่บ้านกรูด เพราะประเทศไทยมีศักยภาพในการพัฒนาพลังงานทางเลือกอื่นๆ ซึ่งจะได้จากแหล่งพลังงานที่สะอาด และไม่มีปัญหาต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อจัดหาพลังงานไฟฟ้าอย่างยั่งยืนตอบสนองต่อความต้องการใช้ไฟฟ้าภายในประเทศ นางสาวเพ็ญรพี นพรัมภา เจ้าหน้าที่รณรงค์ด้านพลังงานและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ กล่าวว่า การลงทุนของโรงไฟฟ้าถ่านหินทั้งสองแห่งเกิดจากความร่วมมือโดยแหล่งทุนในสหรัฐอเมริกา เช่นบริษัท เอดิสัน จากประเทศญี่ปุ่น และฮ่องกงโดยจะมีการซื้อถ่านหินนำเข้าจากประเทศออสเตรเลีย ดังนั้นหากรัฐบาลเพียงชะลอการตัดสินใจที่จะไม่ให้สร้างโรงไฟฟ้าด้วยการเลื่อนการก่อสร้างออกไป 2 ปี จึงยังไม่เพียงพอ

"ประเทศไทยสามารถที่จะบอกจุดยืนให้แก่ประเทศอื่นๆ โดยเฉพาะประเทศที่พัฒนาแล้วที่เห็นประเทศไทยเป็นตลาดส่งออกมลพิษและรับภาระของมลพิษและหนี้สินจากโรงไฟฟ้าพลังถ่านหิน ซึ่งเป็นรูปแบบการผลิตพลังงานแบบเก่าและก่อให้เกิดปัญหาต่อชั้นบรรยากาศของโลก เป็นสาเหตุหลักของภาวะโลกร้อน รวมทั้งบอกไปยังบริษัทและแหล่งเงินทุนที่สนับสนุนพลังงานที่สกปรกทั้งหลายว่า เราไม่ต้องการให้ประเทศไทยเป็นสุสานของพลังงานที่ได้จากถ่านหิน และหยุดการดำเนินการใดๆ ที่สร้างแรงกดดันต่อนโยบายของรัฐ เพื่อเปิดทางให้มีการตั้งโรงไฟฟ้าโดยใช้เชื้อเพลิงที่สร้างปัญหาต่อสิ่งแวดล้อมและประชาชน" เจ้าหน้าที่รณรงค์ของกรีนพีซกล่าว

สำหรับเรืออาร์กติก ซันไรซ์ ซึ่งเป็นเรือเพื่อการปฏิบัติการรณรงค์อย่างสันติของกรีนพีซเพิ่งจะสิ้นสุดการรณรงค์เพื่อพลังงานสะอาดในประเทศฟิลิปปินส์ โดยได้รับการสนับสนุนและประสบความสำเร็จด้านการรณรงค์ด้วยดี จากการที่รัฐบาลฟิลิปปินส์ได้ประกาศอย่างชัดเจนว่าจะหยุดการดำเนินโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินที่เมืองพูลูปันดัน บนเกาะเนกรอส เรืออาร์กติก ซันไรซ์จะอยู่ในประเทศไทยเป็นเวลาประมาณ 3 สัปดาห์ (ระหว่างวันที่ 15 สิงหาคมถึง 1 กันยายน) โดยระหว่างการรณรงค์ จะมีการจัดนิทรรศการเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและพลังงานสะอาดที่ท่าเรือคลองเตย (บริเวณท่าโอบี) และเปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าชมเรือกันยายนโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ในวันเสาร์ - อาทิตย์ที่ 17 - 18, 24 - 25 สิงหาคม และวันอาทิตย์ที่ 1 นอกจากนี้เรือยังมีกำหนดการที่จะไป จ. ประจวบฯ เพื่อการรณรงค์คัดค้านโรงไฟฟ้าของชาวบ้านด้วย

โครงการรณรงค์ "เส้นทางสู่พลังงานสะอาด" ของกลุ่มกรีนพีซ เป็นการรณรงค์เพื่อผลักดันให้มีการใช้พลังงานทางเลือกที่ได้จากพลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม ให้มากขึ้น และสร้างการรับรู้ของคนไทยเกี่ยวกับปัญหาภาวะโลกร้อน เพื่อให้ปฏิเสธโครงการโรงไฟฟ้าที่ใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงหรือพลังงานนิวเคลียร์ ซึ่งก่อให้เกิดปัญหามลพิษ และคุกคามต่อชีวิตของผู้คนและสังคม หยุดการลงทุนที่สนับสนุนให้มีการใช้เชื้อเพลิงที่ได้จากซากดึกดำบรรพ์ เช่น ถ่านหิน ก๊าซธรรมชาติและน้ำมันเพิ่มขึ้นในประเทศไทย

การรณรงค์ของกลุ่มกรีนพีซในด้านพลังงานสะอาดครั้งนี้จะนำไปสู่การผลักดันให้รัฐบาลจากทั่วโลกที่จะส่งตัวแทนเข้าร่วมการประชุมสุดยอดของโลกว่าด้วยการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งจะจัดขึ้นที่กรุงโจฮันเนสเบิร์ก แอฟริกาใต้ ในปลายเดือนสิงหาคมนี้ ให้เห็นความสำคัญของปัญหาในเรื่องพลังงานว่าเป็นประเด็นที่เกี่ยวพันกับสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา ดังนั้นจะต้องมีการลงทุนด้านพลังงานสะอาดเพื่อการจัดหาพลังงานให้แก่ประชากรของโลกที่ยังไม่มีไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอกว่า 2,000 ล้านคนภายในช่วง 10 ปีข้างหน้า

Notes: 1. ภาวะโลกร้อน คือ การสะสมของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งเป็นก๊าซเรือนกระจกตัวสำคัญที่สุดที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อสภาพภูมิอากาศ การเผาผลาญเชื้อเพลิงฟอสซิลจะปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จำนวนมหาศาลออกสู่ชั้นบรรยากาศ ก๊าซดังกล่าวจะเหมือนผ้าห่มห่อหุ้มโลกไว้ไม่ให้ความร้อนจากดวงอาทิตย์สะท้อนกลับออกสู่บรรยากาศ ปรากฏการณ์นี้เรียกว่า "ปรากฏการณ์เรือนกระจก" ซึ่งทำให้เกิดภาวะโลกร้อน โรงไฟฟ้าพลังถ่านหินเป็นแหล่งกำเนิดก๊าซคาร์บอนไดออกไวด์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกและในบรรดาเชื้อเพลิงฟอสซิลทั้งหมด ถ่านหินถือเป็นเชื้อเพลิงที่สกปรกที่สุด 2. การประชุมสุดยอดของโลกว่าด้วยการพัฒนาอย่างยั่งยืน (World Summit on sustainable Development -WSSD) จัดขึ้นเพื่อทบทวนผลการดำเนินการของประเทศต่างๆ ตามแผนปฏิบัติการที่ 21ในตลอดช่วง 10 ปีที่ผ่านมา รวมถึงพันธะกรณี ข้อตกลงและอนุสัญญาว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ ที่เป็นผลมาจากการประชุมสุดยอดสิ่งแวดล้อมโลกเมื่อปี 2535 ที่เมืองริโอ เดอจาเนโร ประเทศบราซิล ซึ่งจะมีการพิจารณาหัวข้อและประเด็นต่างๆ ที่อาจเป็นปัญหาในรอบ 10 ปีข้างหน้า