รัฐบาลฟิลิปปินส์ยืนยัน ทำงานภายใต้หลักการป้องกันไว้ก่อน

ข่าวประชาสัมพันธ์ - มีนาคม 14, 2546
กรีนพีซร่วมกับกลุ่มต่อต้านจีเอ็มโอและกลุ่มพลังประชาชนในเครือข่ายคัดค้านจีเอ็มโอ (Network Opposed to GMOs – NO GMOs!) ชมเชยกระทรวงสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติที่สนับสนุนหลักการป้องกันไว้ก่อน หลังเดินขบวนมาที่กระทรวงเมื่อวานนี้เพื่อเรียกร้องปฏิเสธข้าวโพดบีทีของบริษัทมอนซานโต พร้อมทั้งตั้งคำถามปลัดกระทรวงนางเอลิซา โกซันถึงจุดยืนในปัญหาจีเอ็มโอ

"กระทรวงสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติสนับสนุนหลักการป้องกันไว้ก่อน" ปลัดกระทรวงกล่าวแสดงความคิดเห็นซึ่งขัดแย้งกับจุดยืนของกระทรวงอื่น ๆ ที่เห็นว่าจีเอ็มโอมีฐานะเทียบเท่าพืชที่เจริญเติบโตตามธรรมชาติ

โดยทางกลุ่มเครือข่าย "NO GMOs!" มีข้อโต้แย้งในกรณีดังกล่าาวว่าเมื่อไรก็ตามที่มีการอนุญาตให้ผลิตภัณฑ์จีเอ็มโอเข้าสู่สิง่แวดล้อมแล้วจะก่อให้เกิดความเสียหายที่ไม่มีวันเรียกกลับคืนได้ อีกทั้งยังมีประเด็นที่ยังไม่มีข้อยุติอีกมากเช่น ยังไม่มีการสำรวจทางวิทยาศาสตร์เพื่อยืนยันความปลอดภัย การจดสิทธิบัตรพืชจีเอ็มโอจะก่อให้เกิดความเสียหาลมหาศาลต่อเกษตรกรและเมื่อมีการติดฉลากก็จะไม่ป็นที่ยอมรับของตลาด

ปลัดกระทรวงยอมรับว่ากระทรวงสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติยังไม่ได้มีส่วนร่วมอย่างจริงจังในการหารือหลายครั้งที่ผ่านมา แต่ก็แสดงความมุ่งมั่นที่จะเป็นตัวหลักในการประชุมร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในเรื่องดังกล่าว

ปลัดกระทรวงยังเห็นด้วยว่ากระทรวงสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติควรตรวจสอบความเป็นไปได้ในการเพิ่มจีเอ็มโอเข้าไปในระบบประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมเข้าไปด้วย และจะช่วยผลักดันให้มีการลงนามในพิธีสาร Cartegena ว่าด้วยเรื่องความปลอดภัยทางชีวภาพ (ซึ่งต้องการให้อีก 5 ประเทศลงนามจึงจะมีผลบังคับใช้) ทั้งนี้ปลัดกระทรวงยังแสดงความเห็นด้วยต่อกรณีที่มีการเรียกร้องถึงการทำงานที่โปร่งใสและมีข้อมูลที่ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้มากกว่านี้ ที่สำคัญเธอได้ยืนยันหนักแน่นว่ากระทรวงสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติจะทำการศึกษาผลกระทบของจีเอ็มโอต่อสิ่งแวดล้อมหากมีการอนุญาตให้เข้าสู่สิ่งแวดล้อมอย่างละเอียด

กรีนพีซเชื่อว่าหากมีการอนุมัติข้อเรียกร้องของมอนซานโตที่จะให้มีการนำข้าวโพดยีลด์การ์ด (Yieldgard) เข้ามาขายในเชิงพาณิชย์ วิสัยทัศน์ของชาติที่จะเป็นเอกราชทางด้านอาหารคงจะถูกทำลายลงอย่างย่อยยับ ซึ่งปัจจุบันมอนซานโตเป็นบริษัทเดียวที่ได้รับอนุญาตให้ขายผลผลิตจีเอ็มโอในประเทศฟิลิปปินส์ และพืชจีเอ็มโอที่ขายอยู่ทั่วโลกกว่าร้อยละ 90 เป็นของมอนซานโต

นางสาวโบ บาคอนกิส เจ้าหน้าที่รณรงค์ด้านวิศวพันธุกรรมของกรีนพีซเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประจำประเทศฟิลิปปินส์แสดงความเห็นต่อเรื่องนี้ว่า "เกษตรกรและผู้บริโภคชาวฟิลิปปินส์กำลังตกอยู่ในกำมือของมอนซานโตซึ่งไม่ใช้เรื่องน่ายินดี แต่เป็นเรื่องน่าเศร้าเพราะนอกจากจะเป็นการคุกคามสภาพความเป็นอยู่แบบดั้งเดิมของเกษตรกรแล้วยังคุกคามห่วงโซ่อาหารทั้งระบบซึ่งจะส่งผลต่อพวกเราทุกคน"