กรีนพีซเปิดตัว 'คู่มือจ่ายตลาด' ปลอดจีเอ็มโอ

หนุนสิทธิผู้บริโภคเลี่ยงอาหารดัดแปลงพันธุกรรม เผย อย.เล่นแง่ออกฉลากจีเอ็มโอช้า

ข่าวประชาสัมพันธ์ - พฤษภาคม 6, 2545
กรุงเทพฯ, 6 พฤษภาคม 2545 - กรีนพีซเปิดตัว 'คู่มือจ่ายตลาด' แจกให้ประชาชนทั่วไปเพื่อการเลือกซื้ออาหารปลอดจีเอ็มโอและสนับสนุนสิทธิในการรับรู้และในการเลือกซื้อสินค้าปลอดจีเอ็มโอของผู้บริโภค กรีนพีซยังร่วมกับห้องสมุดประชาชนแสงอรุณ จับมือนักวิชาการเสวนา "กินอยู่อย่างไร..ให้ปลอดภัยจากจีเอ็มโอ"

กรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้จัดทำ "คู่มือจ่ายตลาด" สำหรับซื้ออาหารปลอดจีเอ็มโอโดยในคู่มือดังกล่าวมีข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับจีเอ็มโอ และการให้ข้อมูลอาหารที่วางขายในท้องตลาดในขณะนี้ว่ามีชนิดใดบ้างที่ปลอดจีเอ็มโอ โดยใช้เกณฑ์การพิจารณาจากนโยบายเกี่ยวกับอาหารจีเอ็มโอของบริษัทอาหารต่างๆ ที่ส่งกลับมายังกรีนพีซภายในวันที่ 24 เมษายนที่ผ่านมา ว่าบริษัทนั้นๆ มีนโยบายปลอดจีเอ็มโอหรือไม่ ประกอบกับผลการตรวจสอบอาหารที่กรีนพีซสุ่มตัวอย่างส่งไปตรวจสอบที่ห้องปฏิบัติการอิสระในฮ่องกง ซึ่งได้เปิดเผยผลการสุ่มตรวจอาหารจีเอ็มโออย่างต่อเนื่องมาแล้วถึง 4 ครั้ง

ในคู่มือจ่ายตลาดได้แบ่งกลุ่มบริษัทออกเป็น 3 บัญชีโดยแบ่งบัญชีตามสีคือ บัญชีเขียว บัญชีเทาและบัญชีดำ ชื่อบริษัทและผลิตภัณฑ์อาหารที่อยู่ในบัญชีเขียว หมายถึง บริษัทที่มีนโยบายปลอดจีเอ็มโอเป็นลายลักษณ์อักษรและมีมาตรการที่เป็นรูปธรรมเพื่อยืนยันว่า ผลิตภัณฑ์อาหารของตนปลอดจีเอ็มโอ บัญชีเทา หมายถึงบริษัทที่กำลังดำเนินการเพื่อการปลอดจีเอ็มโอ แต่ยังไม่สามารถทำได้ 100 เปอร์เซ็นต์ รวมถึงบริษัทที่มีนโยบายปลอดจีเอ็มโอ แต่กรีนพีซยังคงตรวจพบการปนเปื้อนของจีเอ็มโออยู่ บัญชีดำหมายถึง บริษัทที่ยังยืนยันจะใช้ส่วนประกอบอาหารที่เป็นจีเอ็มโออยู่ รวมถึงบริษัทที่ไม่มีนโยบายใดๆ ทั้งสิ้นและไม่ตอบแบบสอบถามกลับมา

นางสาววรุณวาร สว่างโสภากุล เจ้าหน้าที่รณรงค์ด้านวิศวพันธุกรรม กรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้กล่าวว่า "การที่เราต้องใช้นโยบายของบริษัทเป็นตัวแบ่ง เนื่องจากผลิตภัณฑ์อาหารที่ผลิตแต่ละครั้งได้มาจากแหล่งวัตถุดิบที่แตกต่างกัน การสุ่มตัวอย่างอาหารไปตรวจสอบในห้องปฏิบัติการอาจให้ข้อมูลกับประชาชนได้ในระดับหนึ่ง แต่ไม่ได้หมายความว่า ถ้าครั้งนี้ตรวจไม่พบจีเอ็มโอแล้วจะไม่พบอีกตลอดไป เพราะถ้าบริษัทนั้นๆ ไม่มีนโยบายที่จะคัดเลือกเฉพาะวัตถุดิบที่ปลอดจีเอ็มโอมาผลิตอาหารให้กับผู้บริโภค ก็จะไม่สามารถรับประกันได้เลยว่าในการผลิตคราวต่อไปอาหารของบริษัทนั้นจะปลอดจีเอ็มโอ ในทางตรงกันข้ามถ้าบริษัทเห็นแก่ประโยชน์ของผู้บริโภคและต้องการให้สิ่งที่ดีที่สุดแก่ผู้บริโภคอย่างแท้จริง ก็จะมีนโยบายปลอดจีเอ็มโออย่างชัดเจนและดำเนินมาตรการเลือกใช้แต่วัตถุดิบที่ปลอดจีเอ็มโออย่างเคร่งครัด"

สำหรับรายชื่อบริษัทในบัญชีเหล่านี้นั้นไม่ได้ระบุไว้อย่างถาวร โดยกรีนพีซฯ จะติดตามและปรับปรุงแต่ละบัญชีอยู่เป็นระยะ หากบริษัทที่อยู่ในบัญชีดำประกาศนโยบายปลอดจีเอ็มโอ และพิสูจน์ให้เห็นได้ว่ามีกระบวนการคัดเลือกวัตถุดิบที่ปลอดจีเอ็มโออย่างจริงจัง บริษัทเหล่านั้นก็จะถูกย้ายไปอยู่ในบัญชีเขียว หรือแม้กระทั่งบริษัทที่เคยมีนโยบายมาก่อนและอยู่ในบัญชีเขียว หากต่อมากรีนพีซสุ่มตัวอย่างอาหารไปตรวจสอบและพบการปนเปื้อนจีเอ็มโอ บริษัทนั้นก็จะถูกย้ายไปอยู่ในบัญชีเทาหรือบัญชีดำ ทั้งนี้ผู้บริโภคสามารถตรวจสอบรายชื่��ที่ปรับปรุงใหม่ได้ตลอดเวลาที่เว็บไซต์ของกรีนพีซ http://www.greenpeacesoutheastasia.org หรือโทรศัพท์สอบถามได้ที่สายด่วนจีเอ็มโอ 02-616-8170

"สิ่งที่เราต้องการให้ผู้บริโภคได้รับจากคู่มือนี้ก็คือ สิทธิในการรับรู้ และสิทธิที่จะเลือกอาหารปลอดจีเอ็มโอ เพราะถ้ากระทรวงสาธาณสุขไม่ออกกฎหมายบังคับให้ติดฉลากอาหารจีเอ็มโอ ประชาชนก็ไม่มีวันจะทราบได้เลยว่าอาหารที่ตนจะซื้อกินนั้นมีจีเอ็มโอหรือไม่ เพราะวัตถุดิบที่นำมาทำอาหารจีเอ็มโอนั้น รูปลักษณ์ภายนอกเหมือนอาหารธรรมดา แต่โครงสร้างของยีนภายในเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิง และยังไม่มีใครพิสูจน์ได้ว่าอาหารที่ผิดธรรมชาติเหล่านี้ปลอดภัยต่อการบริโภคในระยะยาว" นางสาววรุณวาร กล่าว

กรีนพีซแจกคู่มือจ่ายตลาดเป็นครั้งแรกในงานเสวนาคนเดินดิน "กินอยู่อย่างไรให้ปลอดภัยจาก จีเอ็มโอ" ซึ่งจัดขึ้นที่ห้องสมุดประชาชนแสงอรุณ ถ. สาทร ซอย 10 ในช่วงบ่ายของวันที่ 6 พฤษภาคม 2545 งานเสวนาที่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้เรื่องจีเอ็มโอแก่ประชาชนและเปิดโอกาสให้ผู้บริโภคที่ห่วงใยได้ ร่วมซักถามข้อข้องใจจากเจ้าหน้าที่กรีนพีซและวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ อาทิ รศ.ดร.พิชัย โตวิวิชญ์ รองประธานชมรมอยู่ร้อยปี ชีวีเป็นสุข และอาจารย์เจริญ คัมภีรภาพ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมอื่นๆ เพื่อเน้นความเข้าใจของประชาชนเกี่ยวกับจีเอ็มโอและให้ประชาชนได้ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับจีเอ็มโอลงในป้ายผ้าความยาว 4 เมตร

สำหรับผู้ที่ไม่ได้มารับคู่มือจ่ายตลาดภายในงาน สามารถติดต่อรับได้โดยไม่คิดมูลค่าเพียงสอดซองติดแสตมป์ 3 บาท จ่าหน้าซองถึงตัวท่านเองมาที่ กรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ งานรณรงค์ด้านวิศวพันธุกรรม ห้อง เอ 201 อาคารมนริริน 60/1 ถ. พหลโยธิน 8 สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400 วงเล็บมุมซองว่า (คู่มือจ่ายตลาด) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนจีเอ็มโอ

ต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ

วรุณวาร สว่างโสภากุล เจ้าหน้าที่รณรงค์ด้านวิศวพันธุกรรม กรีนพีซเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

โทร. 0- 2272- 7100 -2 ต่อ 24 โทรสาร 0- 2271-4342 อีเมล์