กรีนพีซจับมือไบโอไทยจัดประชุมเอ็นจีโอเอเชีย แลกเปลี่ยนความร่วมมือต้านจีเอ็มโอ

ข่าวประชาสัมพันธ์ - กรกฎาคม 4, 2545
กรีนพีซร่วมกับไบโอไทยสร้างเครือข่ายในเอเชียเพื่อคุ้มครองผู้บริโภค ปกป้องแหล่งอาหาร เกษตรกรรมและความหลากหลายทางชีวภาพให้พ้นจากจีเอ็มโอหรือการดัดแปลงพันธุกรรม โดยจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับจีเอ็มโอที่เชียงใหม่ ซึ่งได้รับความสนใจจากองค์กรพัฒนาเอกชนทั่วเอเชีย

กรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้และไบโอไทย (องค์กรความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาไทย) ร่วมกันเป็นเจ้าภาพการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การดัดแปลงพันธุกรรม พร้อมต้อนรับองค์กรพัฒนาเอกชนในภูมิภาคเอเชียจำนวน 60 คนจาก 12 ประเทศ การประชุมครั้งนี้จะเริ่มในวันที่ 5 กรกฎาคมนี้ ณ โรงแรมโบตานิค เรซิเด้นส์ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ทั้งนี้องค์กรที่เข้าร่วมการประชุมเป็นองค์กรด้านผู้บริโภค สิ่งแวดล้อม และเกษตรกรรมจากประเทศไทย กัมพูชา ลาว พม่า มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ เวียดนาม อินโดนีเซีย เกาหลี จีน ไต้หวัน อินเดีย บังคลาเทศ ศรีลังกา รวมทั้งองค์กรระดับนานาชาติอื่นๆ

นางสาววรุณวาร สว่างโสภากุล เจ้าหน้าที่รณรงค์ด้านพันธุวิศวกรรมของกรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กล่าวว่า ขณะนี้จะเห็นได้ว่าประเทศทางยุโรปปฏิเสธจีเอ็มโออย่างแข็งขัน เนื่องจากเห็นแล้วว่าจีเอ็มโอส่งผลกระทบในทุกๆ ด้านไม่ว่าจะเป็นด้านความปลอดภัยต่อสุขภาพ สิ่งแวดล้อม เกษตรกรรม บริษัทผู้ผลิตจีเอ็มโอจึงหันมาหาตลาดในภูมิภาคเอเชีย กรีนพีซจึงเห็นว่าการร่วมมือกันในทุกๆ ฝ่ายเพื่อป้องกันมิให้จีเอ็มโอเข้ามาปนเปื้อนในเอเชียซึ่งถือเป็นแหล่งอาหารหลักของโลกเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง

ในการประชุมดังกล่าวจะมีการให้ความรู้เกี่ยวกับจีเอ็มโอและผลกระทบโดยผู้เชี่ยวชาญที่ทรงคุณวุฒิจากองค์กรต่างๆ เพื่อให้องค์กรพัฒนาเอกชนในเอเชียได้แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดัดแปลงพันธุกรรมในภูมิภาคอย่างรอบด้าน พร้อมทั้งร่วมกันวิเคราะห์ผลกระทบและหาแนวทางแก้ไข นอกจากนี้ยังเป็นการพัฒนาความร่วมมือในการทำกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านการดัดแปลงพันธุกรรมอีกด้วย

นายวิฑูรย์ เลี่ยนจำรูญ ผู้อำนวยการไบโอไทย กล่าวว่า ขณะนี้บริษัทข้ามชาติขนาดใหญ่กำลังผลักดันทุกวิถีทางเพื่อให้ภูมิภาคเอเชียเป็นตลาดขนาดใหญ่ของอาหารจีเอ็มโอ และเป็นแหล่งที่จะรับซื้อเมล็ดพันธุ์จีเอ็มโอ โดยมีการดำเนินการเชิงรุกในประเทศอินเดีย และอินโดนีเซียไปแล้ว

"เราเห็นว่าสถานการณ์ด้านจีเอ็มโอโดยภาพรวมแล้ว ภาพของบริษัทข้ามชาติที่เกี่ยวข้องกับจีเอ็มโอมีการดำเนินการที่ไม่ถูกต้องและไม่โปร่งใส จึงมีความจำเป็นในระดับภูมิภาคที่จะต้องมีการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์จากองค์กรในประเทศต่างๆ ที่จะเข้ามาร่วมงานเพื่อที่จะปรึกษาหารือกัน นอกจากนี้แล้วการประชุมครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกที่องค์กรต่างๆ ในระดับภูมิภาคจะได้มาเจอกัน เป็นการรวมกันครั้งใหญ่ของนักกิจกรรมรณรงค์" ผู้อำนวยการไบโอไทยกล่าว

นอกจากการประชุมเชิงปฏิบัติการที่จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 5 - 7 กรกฎาคมแล้ว ในวันที่ 8 กรกฎาคม ผู้เข้าร่วมการประชุมจะได้ไปเยี่ยมชมสวนเกษตรอินทรีย์ที่ตำบลแม่ทา อำเภอแม่ออน เพื่อทัศนศึกษาการเกษตรแบบไม่ใช้สารเคมี ซึ่งข้อกำหนดที่สำคัญของการเกษตรอินทรีย์ก็คือจะต้องไม่ใช้เมล็ดพันธุ์ดัดแปลงพันธุกรรมในการเพาะปลูก

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ

อิทธิฤทธิ์ ประคำทอง เจ้าหน้าที่ประสานงานสื่อมวลชน โทร. 0- 2272- 7100- 2 ต่อ 21

โทรสาร 0- 2271- 4342 มือถือ 0- 1987- 9950 อีเมล์:

เว็บไซต์ www.greenpeacesoutheastasia.org

- สื่อมวลชนท่านใดที่สนใจจะร่วมเดินทางไป จ. เชียงใหม่ เพื่อรายงานข่าวการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ในวันทัศนศึกษาที่ ต. แม่ทา ซึ่งทางกรีนพีซจะอำนวยความสะดวกในเรื่องที่พักและการเดินทางกรุณาติดต่อและยืนยันได้ตามที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ข้างต้น