กรีนพีซจัดรณรงค์วิ่ง Run for Clean Air ขออากาศดีคืนมา

ข่าวประชาสัมพันธ์ - กันยายน 25, 2559
เชียงใหม่, 25 กันยายน 2559 - อาสาสมัคร เยาวชน ผู้สนับสนุนกรีนพีซ และนักวิ่งกว่า 800 คนร่วมวิ่งรณรงค์ “Run for Clean Air ขออากาศดีคืนมา” รณรงค์เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงปัญหามลพิษทางอากาศ โดยเฉพาะฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอนที่กำลังคุกคามสุขภาพของประชาชน

กิจกรรม “Run for Clean Air ขออากาศดีคืนมา”  จัดขึ้นที่สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี กิจกรรมวิ่งในครั้งนี้แบ่งระยะทางวิ่งออกเป็นสองประเภท คือ มินิมาราธอน 10 กิโลเมตร และฟันรัน(Fun Run) ระยะทาง 5 กิโลเมตร วิ่งออกจากสนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปีไปตามถนนซีเกมส์และวนกลับมาเข้าเส้นชัย ณ จุดปล่อยตัว

ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) มีที่มาจากภาคการคมนาคมขนส่ง การผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงฟอสซิล อุตสาหกรรมการผลิต ที่อยู่อาศัย ธุรกิจการค้า และการเผาในที่โล่ง แบ่งได้เป็นฝุ่นที่เกิดจากแหล่งกำเนิดโดยตรงและฝุ่นที่เกิดจากการรวมตัวของก๊าซและมลพิษอื่นๆ ในบรรยากาศ โดยเฉพาะซัลเฟอร์ไดออกไซด์และออกไซด์ของไนโตรเจน ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) ยังเป็นมลพิษข้ามพรมแดนและปนเปื้อนอยู่ในบรรยากาศได้นาน ในปี พ.ศ.2556 องค์การอนามัยโลก(WHO) จึงกำหนดอย่างเป็นทางการให้ PM2.5 จัดอยู่ในกลุ่มที่ 1 ของสารก่อมะเร็ง

นางสาวจริยา เสนพงศ์ ผู้ประสานงานรณรงค์ด้านพลังงานและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ กรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้กล่าวว่า “มลพิษทางอากาศเพิ่มสูงขึ้นในเขตเมืองอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่ง PM2.5ที่ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าได้ ดังนั้นปัญหาใหญ่ที่กรมควบคุมมลพิษไม่ควรมองข้ามคือการบรรจุรวมค่าเฉลี่ย PM 2.5 ในการวัดดัชนีคุณภาพอากาศของประเทศไทย เพื่อสะท้อนคุณภาพอากาศที่แท้จริงเพราะประชาชนมีสิทธิเข้าถึงอากาศสะอาดและการป้องกันตัวเองจากมลพิษทางอากาศซึ่งมาจากสิทธิขั้นพื้นฐานการรับข่าวสารข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน”

กิจกรรมการวิ่งรณรงค์ Run for clean air ขออากาศดีคืนมา ครั้งต่อไปจะถูกจัดขึ้นที่จังหวัดขอนแก่นในเดือนตุลาคม และอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาในเดือนพฤศจิกายนที่จะถึงนี้  เพื่อรณรงค์สร้างความตระหนักเรื่องปัญหาด้านมลพิษทางอากาศให้ประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ ทั้งนี้ประชาชนทั่วไปสามารถร่วมลงชื่อเพื่อเรียกร้องให้กรมควบคุมมลพิษใช้ค่าเฉลี่ย PM 2.5 ในการคำนวณดัชนีคุณภาพอากาศได้ที่ www.greenpeace.or.th

หมายเหตุ

การจัดอันดับพื้นที่ที่มีมลพิษฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) ใน 10 จังหวัดของประเทศไทย: Right to Clean Air 

ไม่มีความคิดเห็นพบ เพิ่มความคิดเห็น

โพสต์ความคิดเห็น 

เพื่อแสดงความคิดเห็นคุณต้องลงชื่อเข้า