กรีนพีซชี้แจง ไม่ได้มีการจัดทำหรือลงนามข้อตกลงร่วมใดๆ กับหน่วยงานรัฐและผู้ประกอบการต่อการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย

ข่าวประชาสัมพันธ์ - มกราคม 15, 2559

15 มกราคม 2559

จากกรณีที่มีการเผยแพร่ข่าวว่ากรีนพีซได้ทำข้อตกลง (MOU) ร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ผู้ประกอบการ และองค์กรไม่แสวงผลกำไร(NGOs) ต่อการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย กรีนพีซขอชี้แจงว่า “กรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไม่ได้มีการจัดทำหรือลงนามข้อตกลงร่วมใดๆ กับหน่วยงานรัฐและผู้ประกอบการ” ตามที่มีการรายงานความคืบหน้าโดยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และที่สื่อมวลชนได้นำเสนอไปก่อนหน้านี้ ความร่วมมือที่เกิดขึ้นเป็นไปในรูปแบบของการเข้าร่วมประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านงานรณรงค์และความคิดเห็นต่อการจัดการประมงของประเทศ และสังเกตการณ์ในการตรวจเรือประมงร่วมกับตัวแทนจากองค์การแรงงานระหว่างประเทศ

อย่างไรก็ดี ในขณะนี้สถานการณ์การจัดการประมงในประเทศไทยก้าวสู่ระยะการพัฒนาที่สำคัญ กรีนพีซเห็นว่ารัฐบาลไทยจะต้องลงมือปฎิบัติอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อที่จะนำไปสู่การลดปัญหาการบังคับใช้แรงงานในอุตสาหกรรมอาหารทะเลรวมถึงการแก้ปัญหาการประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน ไร้การควบคุม โดยเฉพาะอย่างยิ่งบนเรือประมงนอกน่านน้ำ

15 January 2016

In response to the news report on Thailand’s progress in combatting IUU Fishing as well as the recent statements from the Ministry of Foreign Affairs, Greenpeace Southeast Asia’s Oceans campaigner Anchalee Pipattanawattanakul said:

"Contrary to the press releases coming from the Thai government in recent days, Greenpeace has NOT signed a Memorandum of Agreement with the Thai government.  We have participated in a 3 day patrol together with the International Labor Organization representative in Bangkok and have been having an exchange of information.  Greenpeace is concerned that much still needs to be done beyond the pronouncements of the Thai government, and implementing things wherein we can see real impact in reducing and eliminating labor abuse in the seafood supply chain and on Illegal, Unreported and Unregulated fishing especially in the distant water fleet, remains to be seen".

ไม่มีความคิดเห็นพบ เพิ่มความคิดเห็น

โพสต์ความคิดเห็น 

เพื่อแสดงความคิดเห็นคุณต้องลงชื่อเข้า