นักกิจกรรมกรีนพีซปีนตึกสูงใจกลางกรุงเทพฯ เรียกร้องให้ผู้นำโลกปกป้องอาร์กติก

ข่าวประชาสัมพันธ์ - กันยายน 4, 2557
กรุงเทพฯ, 4 กันยายน 2557- วันนี้ นักกิจกรรมกรีนพีซ นักปีนและนักไต่เขากว่า 20 ประเทศ ได้ปีนขึ้นตึกสูงและยอดเขาสำคัญทั่วโลกเพื่อเรียกร้องให้ผู้นำโลกตอบรับเสียงของคนทั่วโลก โดยทำให้การจัดทำเขตคุ้มครองธรรมชาติแห่งอาร์กติกเป็นเรื่องเร่งด่วนที่สำคัญที่สุด ในประเทศไทย นักกิจกรรมกรีนพีซ 6 คน แขวนป้ายผ้าขนาด 20 x 30เมตร มีข้อความว่า “Save the Arctic 100% Renewable Energy” หรือ “ปกป้องอาร์กติก พลังงานหมุนเวียน 100%” บนตึกสูงใจกลางกรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการเรียกร้องให้มีเขตคุ้มครองธรรมชาติแห่งอาร์กติก

ในเช้าวันนี้ นักกิจกรรมจากประเทศนิวซีแลนด์ได้ปีนขึ้นไปบนยอดภูเขารัวเปฮู (Ruapehu) ซึ่งเป็นภูเขาไฟที่ใหญ่ที่สุดที่ยังมีการปะทุอยู่ในนิวซีแลนด์ ในขณะที่นักกิจกรรมกรีนพีซในประเทศจีนได้กางป้ายผ้าที่มีข้อความว่า “Save the Arctic” หรือ “ปกป้องอาร์กติก” ที่กำแพงเมืองจีน ประเทศอื่นๆต่างก็จัดกิจกรรมในลักษณะเดียวกันเพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งของงานรณรงค์ (1)

ในวันเดียวกัน กรีนพีซยังได้เปิดเผยผลการสำรวจความคิดเห็น (2) ซึ่งระบุว่า ร้อยละ 74 ของประชาชนในหลายประเทศทั่วโลกสนับสนุนให้มีการสร้างเขตคุ้มครองแห่งอาร์กติกในเขตน่านน้ำสากลรอบขั้วโลกเหนือ ผลสำรวจยังระบุว่าร้อยละ 76 ของผู้ตอบแบบสอบถามชาวไทย “เห็นด้วย” และ “เห็นด้วยอย่างยิ่ง” ว่าผู้นำประเทศต่างๆสมควรจัดทำเขตคุ้มครองแห่งอาร์กติกเพื่อเป็นถิ่นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าและสิ่งมีชีวิตในทะเลอื่นๆ

 คูมิ ไนดู ผู้อำนวยการบริหาร กรีนพีซสากล กล่าวว่า

“วันนี้ ผู้นำโลกได้รับสัญญาณเตือนที่ชัดเจน พร้อมกับข้อความเรียกร้องให้ปกป้องอาร์กติกอย่างท่วมท้น สาส์นดังกล่าวไม่สมควรได้รับการเพิกเฉย ผู้นำของแต่ละประเทศมีอำนาจและโอกาสที่จะลงมือปฏิบัติเพื่อปกป้องสภาพภูมิอากาศของโลกรวมถึงอาร์กติก ทั่วโลกกำลังจับตามองและต้องการให้การลงมือปฏิบัตินั้นเกิดขึ้นจริง”

ผลสำรวจความคิดเห็นของกรีนพีซ ดำเนินการโดยบริษัทในประเทศแคนาดาชื่อว่า RIWI การสำรวจความคิดเห็นจัดทำขึ้นกับกลุ่มตัวอย่าง 30 ประเทศ ใน 6 ทวีป (3) ผลสำรวจระบุว่าประชาชนส่วนใหญ่แสดงความคิดเห็นเชิงสนับสนุนให้มีการประกาศให้อาร์กติกเป็นพื้นที่คุ้มครองทางธรรมชาติ เป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์และสิ่งมีชีวิตทางทะเล นอกจากนี้ ร้อยละ 71 ของผู้ที่ตอบแบบสอบถามทั่วโลกยังสนับสนุนให้มหาสมุทรอาร์กติกปราศจากการขุดเจาะน้ำมันและอุตสาหกรรมหนักประเภทอื่นๆ ในปัจจุบัน เพียงร้อยละ 1.5 ของพื้นที่มหาสมุทรอาร์กติกเป็นพื้นที่คุ้มครอง ซึ่���ขนาดของพื้นที่ดังกล่าวมีขนาดเล็กกว่ามหาสมุทรอื่นๆ ของโลก

ธารา บัวคำศรี ผู้อำนวยการประจำประเทศไทย กรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กล่าวว่า

“สิ่งที่เกิดขึ้นในอาร์กติก ไม่ได้อยู่แค่เพียงในอาร์กติก เรามีความกังวลต่อสถานะของมหาสมุทรอาร์กติก เนื่องจากอาร์กติกทำหน้าที่สำคัญในการรักษาสมดุลของอุณหภูมิโลก การรักษาความสมดุลของสภาพอากาศเป็นสิ่งสำคัญโดยเฉพาะกับกลุ่มประเทศที่มีความเปราะบางและสุ่มเสี่ยงต่อการเผชิญกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างเช่นประเทศไทย ที่ผ่านมา เราได้รับผลกระทบของความผันผวนของฤดูกาลที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ อุทกภัยร้ายแรงและภัยแล้งยาวนานขยายวงกว้างและถี่ขึ้นในหลายจังหวัด กลุ่มคนในประเทศไทยที่ต้องแบกรับกับวิกฤตสภาพภูมิอากาศแบบสุดขั้วคือคนส่วนใหญ่ที่ยากจนซึ่งมิได้มีส่วนสร้างปัญหา  ดังนั้น แนวทางสำคัญเพื่อลดผลกระทบจากวิกฤตสภาพภูมิอากาศ คือการที่ผู้กำหนดนโยบายทำการขับเคลื่อนให้ประเทศไทยมุ่งสู่อนาคตที่ยั่งยืนและสะอาดด้วยระบบพลังงานหมุนเวียน”

ในช่วง 2 เดือนที่ผ่านมา ผู้มีอิทธิพลทางสังคมกว่า 800 คน ได้ลงนามในปฏิญญาอาร์กติก (4) ผู้ลงนามดังกล่าวได้แก่ อาร์คบิชอปเดสมอนด์ ตูตู นักแสดงเอ็มมา ทอมป์สัน และรัฐมนตรีปัจจุบันรวมถึงอดีตรัฐมนตรีด้านสิ่งแวดล้อมในประเทศในแถบอาร์กติก ในสัปดาห์ที่จะถึงนี้ ตัวแทนของกรีนพีซในแต่ละประเทศจะส่งข้อเรียกร้องพร้อมรายชื่อผู้ลงนามให้แก่สถานทูตของรัฐประเทศรอบๆ อาร์กติก

ข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ

ธารา บัวคำศรี ผู้อำนวยการประจำประเทศไทย กรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
อีเมล  โทร 089 476 9977

วิริยา กิ่งวัชระพงศ์ หัวหน้าฝ่ายสื่อสารองค์กร กรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
อีเมล   โทร 091 770 3523

หมายเหตุ

(1)  ภาพกิจกรรมจากทั่วโลก สามารถดาวน์โหลดได้จาก http://bit.ly/1qnIbJ4

(2)  ผลสำรวจความคิดเห็นทั่วโลกโดย RIWI สามารถดาวน์โหลดได้ที่ http://www.greenpeace.org/international/Global/international/briefings/polar/2014/Greenpeace-RIWI-Arctic-Survey.pdf

ฉบับภาษาไทย http://www.greenpeace.org/seasia/th/PageFiles/631858/Arctic_poll_TH.pdf

(3)  จากการสำรวจความคิดเห็นจาก 30 ประเทศ พบว่า ผู้คนส่วนใหญ่แสดงความคิดเห็นในเชิงสนับสนุนทั้งเห็นด้วยและเห็นด้วยอย่างยิ่งที่จะให้อาร์กติกได้รับการประกาศให้เป็นพื้นที่คุ้มครอง ประเทศที่ให้การสนับสนุนอย่างยิ่งได้แก่อาร์เจนติน่า อิตาลี อินเดีย และแอฟริกาใต้ ผลสำรวจความคิดเห็นประชาชนในรัฐประเทศที่ตั้งอยู่รอบๆอาร์กติก อย่างสหรัฐอเมริกาและแคนาดาแสดงให้เห็นว่ามีสัดส่วนผู้ให้ความคิดเห็นในเชิงสนับสนุนมากกว่าค่าเฉลี่ยทั่วโลก โดยราวร้อยละ 80 เห็นด้วยกับการปกป้องพื้นที่อาร์กติก

(4)  ปฏิญญาอาร์กติก http://arcticdeclaration.org/

(5) ร่วมลงชื่อเรียกร้องให้เขตอาร์กติกเป็นเขตคุ้มครองที่นี่