ปลดระวางเรือเรนโบว์ วอร์ริเออร์ 2

รับภารกิจใหม่เป็นโรงพยาบาลเดินทะเลของเฟรนด์ชิพ (Friendship) องค์กรพัฒนาเอกชนในบังกลาเทศ

ข่าวประชาสัมพันธ์ - สิงหาคม 16, 2554
สิงคโปร์, 16 สิงหาคม 2554-ในพิธีการซึ่งจัดขึ้นที่สิงคโปร์ในวันนี้ เรนโบว์ วอร์ริเออร์ เรือธงของกรีนพีซได้ถูกส่งมอบให้กับเฟรนด์ชิพ (Friendship) องค์กรพัฒนาเอกชนในบังกลาเทศเพื่อนำไปใช้เป็นเรือพยาบาล (1)

หลังจาก 22 ปี ของการเดินทางท่องมหาสมุทรของโลกเพื่อปกป้องสิ่งแวดล้อม เรือเรนโบว์ วอร์ริเออร์จะถูกขนานนามใหม่ว่า "รองโดนู (Rongdhonu)" ซึ่งหมายถึง สายรุ้ง ในภาษาบังคลาเทศ เรือรองโดนูจะทำหน้าที่ช่วยเหลือด้านการแพทย์แก่ชุมชนที่ไม่สามารถเข้าถึงการบริการสาธารณสุขขั้นพื้นฐานตามแนวชายฝั่งทะเลของบังกลาเทศและอ่าวเบงกอล เรือรองโดนู (Rongdhonu) จะทำหน้าที่เป็นฐานปฏิบัติการทางการแพทย์เร่งด่วนขององค์กรเฟรนด์ชิพ (Friendship) เพื่อให้ความช่วยเหลือชุมชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในบังคลาเทศ

กรีนพีซได้สร้างเรือธงลำใหม่คือ เรนโบว์ วอร์ริเออร์ 3 (2) ซึ่งใกล้จะแล้วเสร็จ เรือเรนโบว์วอริเออร์ 3 จะเข้าร่วมปฏิบัติการรณรงค์ในเดือนตุลาคมนี้ ในการเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 40 ปี ของการก่อตั้งกรีนพีซ

เรือเรนโบว์ วอร์ริเออร์ 2 ออกเดินทะเลรณรงค์ครั้งแรกกับกรีนพีซเมื่อปี 2532 แทนเรือเรนโบว์ วอร์ริเออร์ลำเดิมซึ่งถูกระเบิดและจมลงโดยรัฐบาลฝรั่งเศสในปี 2528 กว่าสองทศวรรษที่เรนโบว์ วอร์ริเออร์ 2 ปฏิบัติการรณรงค์ท้าทายปัญหาและประสบชัยชนะ เผชิญหน้ากับอาชญากรรมสิ่งแวดล้อม หยุดการขนส่งไม้ซุงผิดกฎหมายที่ตัดจากป่าโบราณของโลก ขัดขวางการทดลองอาวุธนิวเคลียร์ และรณรงค์ยุติการจับปลาเกินขนาด การล่าวาฬ สงคราม ภาวะโลกร้อน และอาชญากรรมสิ่งแวดล้อมในมหาสมุทรทุกแห่งของโลก ล่าสุดนี้ เรือเรนโบว์ วอร์ริเออร์เดินทางไปยังนอกชายฝั่งทะเลแถบฟูกูชิมาของญี่ปุ่นเพื่อปฏิบัติการเก็บตัวอย่างสิ่งแวดล้อมที่ปนเปื้อนรังสีนิวเคลียร์

เรือเรนโบว์วอร์ริเออร์มีบทบาทสำคัญในการรณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อมของกรีนพีซในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หลายครั้งด้วยกัน การมาเยือนครั้งแรกในปี 2543 เป็นการรณรงค์ "เอเชียปลอดมลพิษ(Toxic Fee Asia Tour) และกรีนพีซเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ก่อตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการ เรือเรนโบว์วอร์ริเออร์ยังสนับสนุนปฏิบัติการรณรงค์กับชุมชนท้องถิ่นและภาคประชาสังคมต่างๆ ในการยุติถ่านหิน นิวเคลียร์ และผลักดันให้เกิดการปฏิวัติพลังงาน(Energy Revolution Tour ในปี 2548 และ Quit Coal Tour ในปี 2551) รวมถึงการเปิดโปงการทำลายป่าเขตร้อนและร่วมรณรงค์ในการเจรจาโลกร้อนที่บาหลี อินโดนีเซียในปี 2551 เรือเรนโบว์ วอร์ริเออร์มาเยือนประเทศไทยเป็นครั้งสุดท้ายในปี 2553 ภายใต้การรณรงค์ “ปกป้องสิ่งแวดล้อมกับเรนโบว์ วอร์ริเออร์” และเนื่องในวาระครบรอบ 10 ปีแห่งการก่อตั้งกรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

เฟรนด์ชิพ(Friendship) ปฏิบัติหน้าที่ในบังกลาเทศมานานกว่า 10 ปี ในฐานะองค์กรที่เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุขและการบรรเทาสาธารณะภัยฉุกเฉิน ขณะนี้ องค์กรเฟรนด์ชิพมีเรือโรงพยาบาลทั้งหมดสองลำ และเรือรองโดนู (Rongdhonu) เป็นเรือลำที่สามโดยความร่วมมือขององค์กรเฟรนชิพแห่งลักเซมเบิร์กและฮอลแลนด์ เรือรณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อมอันเป็นประวัติศาสตร์ที่ภาคภูมิใจจะเปลี่ยนไปเป็นทำหน้าที่ด้านสาธารณสุขและช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์

กัปตันไมค์ ฟิคเคน กัปตันเรือเรนโบว์ วอร์ริเออร์ 2 ได้กล่าวถึงคำทำนายของอินเดียนแดงเผ่าครี ซึ่งเป็นที่มาของชื่อเรือเรนโบว์ วอร์ริเออร์ ในพิธีส่งมอบเรือวันนี้ว่า “เมื่อโลกล้มป่วยลง ผู้คนจากทั่วทุกมุมโลกทุกสายวัฒนธรรมที่เชื่อในการลงมือทำจะรวมตัวเป็น “นักรบแห่งสายรุ้ง” เพื่อเยียวยาโลก เรือเรนโบว์ วอร์ริเออร์ลำนี้ได้นำพาผู้คนจากทั่วโลกและยืนหยัดในฐานะสัญลักษณ์แห่งความหวังและการลงมือทำอย่างสันติ ขณะนี้ถึงเวลาที่จะส่งผ่านภารกิจ”

รุนา ข่าน จากองค์กรเฟรนด์ชิพ กล่าวว่า ”เป้าหมายหลักของเรือรองโดนู (Rongdhonu) คือการสานต่อภารกิจและ “เยียวยา" หลายทศวรรษในการทำงานปลุกจิตสำนึกของผู้คน ต่อไปนี้ เรือเรนโบว์ วอร์ริเออร์ในนาม "รองโดนู" จะทำหน้าที่บรรเทาทุกข์จากภัยพิบัติทางธรรมชาติ และให้การรักษาพยาบาลผู้ป่วยในชุมชนที่ไม่สามารถเข้าถึงบริการด้านสาธารณสุขขั้นพื้นฐาน องค์กรเฟรนด์ชิพเชื่ออย่างลึกซึ้งว่า จะไม่มีการพัฒนาใดที่เป็นได้หากผู้คนยังทนทุกข์ และเราจะต้องยุติความทุกข์นั้น และเรือลำนี้ภายใต้ชื่อ "รองโดนู” จะมุ่งเน้นเพื่อบรรลุภารกิจดังกล่าว

หลังจากการส่งมอบ เรือรองโดนูจะกางใบออกเดินทางจากสิงคโปร์ไปยังบังคลาเทศและเข้าเทียบท่าเรือจิตตะกองในเดือนกันยายนนี้

 

ข้อมูลเพิ่มเติม

ธารา บัวคำศรี
ผู้อำนวยการฝ่ายรณรงค์
กรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

วิริยา กิ่งวัชระพงศ์
ผู้ประสานงานสื่อมวลชน

 

หมายเหตุ

1.ในช่วงสิบปีที่ผ่านมา องค์กรเฟรนด์ชิพได้ทำงานในแนวทางผสมผสานเพื่อนำบริการด้านสาธารณสุขมูลฐาน การบรรเทาสาธารณภัยและการป้องกันภัยพิบัติทางธรรมชาติ การให้การศึกษา การเงินชุมชนและการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นในพื้นที่ที่ล่อแหลมมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก องค์กรเฟรนชิพเชี่ยวชาญในการทำงานกับชุมชนที่ตกอยู่ในความเสี่ยงในหลายส่วนของบังคลาเทศรวมถึงพื้นที่ปากแม่น้ำยมมุนาที่ตัดขาดจากโลกภายนอกและพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากพายุหมุนเขตร้อนในทางตอนใต้ของบังคลาเทศ

2. เรือเรนโบว์วอริเออร์ลำใหม่ถูกสร้างขึ้นให้เป็นเรือรณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อมที่จะเป็นต้นแบบการสร้างเรือที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยโครงสร้างเรือใบเดินสมุทรแบบ A-Frame ซึ่งจะใช้เครื่องยนต์ดีเซลที่มีประสิทธิภาพสูงเพื่อลดรอยเท้าคาร์บอน ข้อมูลเพิ่มเติมสามารถเข้าไปดูได้ที่ http://anewwarrior.greenpeace.org