เยาวชนกรีนพีซทำความสะอาดชายหาดบางแสน เรียนรู้ปัญหาขยะในท้องทะเล

ข่าวประชาสัมพันธ์ - สิงหาคม 21, 2559
ชลบุรี, 21 สิงหาคม 2559 — วันนี้ เทศบาลเมืองแสนสุข จังหวัดชลบุรี และเยาวชนกรีนพีซ จำนวนกว่า 50 คน ร่วมเก็บขยะบนชายหาดบางแสน เพื่อทำความสะอาดชายหาด และเปิดโอกาสให้เยาวชนได้เรียนรู้ถึงปัญหาขยะและผลกระทบกับระบบนิเวศทางทะเล

กิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของงานรณรงค์ปกป้องทะเลและมหาสมุทรของกรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์สร้างความตระหนักให้แก่เยาวชนถึงปัญหาขยะในทะเล โดยเฉพาะปัญหาขยะพลาสติก รวมถึงปลูกฝังจิตสำนึกในการอนุรักษ์ท้องทะเลไทย และสร้างเครือข่ายเยาวชนที่สามารถขับเคลื่อนและสนับสนุนงานรณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อม

จากการเก็บรวบรวมข้อมูลของเทศบาลแสนสุขพบว่า ปริมาณขยะที่ถูกจัดเก็บจากชายหาดบางแสนเฉลี่ย 20 ตันต่อวัน โดยแบ่งที่มาเป็นสองส่วนคือ 1.ขยะที่ถูกน้ำทะเลพัดขึ้นชายหาดและขยะที่นักท่องเที่ยวทิ้งลงพื้นทราย มีปริมาณเฉลี่ย ตันต่อวัน 2.ขยะที่เก็บได้จากถังขยะริมหาด มีปริมาณเฉลี่ยน 14 ตันต่อวัน

นางสาวอัญชลี พิพัฒนวัฒนากุล ผู้ประสานงานรณรงค์ด้านทะเลและมหาสมุทร กรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กล่าวถึงปัญหาขยะพลาสติกและผลกระทบที่เกิดขึ้นในทะเลว่า ขณะนี้ขยะพลาสติกในทะเลและมหาสมุทรเป็นเรื่องที่น่าห่วงเพราะต้นทางของขยะเกิดขึ้นจากกิจกรรมบนฝั่ง ก่อนที่ถูกลมและกระแสน้ำพัดพาลงสู่แหล่งน้ำและไหลลงสู่มหาสมุทร ส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตในทะเล และเนื่องจากพลาสติกเหล่านั้นสามารถแตกตัวออกเป็นชิ้นแล็กๆและเข้าสู่ห่วงโซ่อาหารได้ มนุษย์ซึ่งเป็นผู้บริโภคสูงสุดในห่วงโซ่จะเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบในที่สุด 

กิจกรรมเก็บขยะในวันนี้แบ่งออกเป็น ช่วงเวลา นั่นคือ เวลา 04.30-07.00 และ 10.30 - 11.30 โดยหลังเสร็จสิ้นกิจกรรม เก็บขยะได้เป็นจำนวน 22 ถุง(ขนาด30x40 นิ้วและพบว่าขยะส่วนใหญ่ที่เก็บได้เป็น ยางวง ถุงพลาสติก ขวดน้ำพลาสติก เศษโฟม เชือกไนล่อน และก้นบุหรี่ 

นายศักดาเดช สุดแสวง หนึ่งในคณะทำงาน TRASH HERO THAILAND ผู้ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในกิจกรรมครั้งนี้กับเยาวชน กล่าวว่า พวกเราในฐานะผู้บริโภคควรหันมาตระหนักและใส่ใจกับผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อมจากขยะในปัจจุบันให้มากขึ้น อาจเริ่มต้นจากการลด ละ เลิกใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง เช่น หลอด หรือ ถุงพลาสติกใส่อาหาร นอกจากผู้บริโภคและประชาชนทั่วไปแล้ว ภาคเอกชน และภาครัฐ ควรออกนโยบายพื่อแก้ไขต่อเรื่องนี้อย่างจริงจัง

ขยะที่เก็บได้จากชายหาดบางแสนในครั้งนี้ จะถูกนำไปรวมกับกิจกรรมเก็บขยะที่เก็บได้จากชายหาดอื่นๆ อีกตลอดทั้งปี เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการบอกเล่าเรื่องราวของขยะสู่ท้องทะเล ผ่านงานศิลปะที่จะจัดขึ้นในช่วงปลายปีนี้

ติดตามงานรณรงค์ของกรีนพีซได้ที่ www.greenpeace.or.th 

ไม่มีความคิดเห็นพบ เพิ่มความคิดเห็น

โพสต์ความคิดเห็น 

เพื่อแสดงความคิดเห็นคุณต้องลงชื่อเข้า