กรีนพีซฉลองนโยบายข้าวไทยปลอดจีเอ็มโอ

เนื่องในวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ

ข่าวประชาสัมพันธ์ - มิถุนายน 2, 2554
กรุงเทพฯ – กรีนพีซขานรับแผนยุทธศาสตร์ข้าวไทยที่มุ่งปกป้องข้าวไทยให้ปลอดจากจีเอ็มโอ นโยบายข้าวไทยปลอดจีเอ็มโอถือเป็นกลยุทธ์สำคัญในแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าวเพราะไม่เพียงแต่จะช่วยปกป้องชาวนาไทยและผู้บริโภค แต่ยังช่วยรักษา “ข้าวไทย” ในฐานะมรดกที่สำคัญของชาติให้ปลอดภัยจากจีเอ็มโอ

เนื่องในโอกาสนี้ กรีนพีซได้จัดแสดงผลงานศิลปะสามมิติที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมขนาดใหญ่เพื่อสะท้อนวิถีการเกษตรกรรมเชิงนิเวศ ณ มิวเซียมสยาม กรุงเทพฯ โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นล่วงหน้าก่อนวันข้าวและชาวนาแห่งชาติจะมาถึงในวันที่ 5 มิถุนายน นี้ เพื่อเฉลิมฉลองความภาคภูมิใจของคนไทยที่มีต่อประเพณีและภูมิปัญญาของชาวนาไทย ผู้ซึ่งสามารถผลิตอาหารที่ปลอดภัยได้โดยไม่ต้องพึ่งจีเอ็มโอ

“การที่นโยบายข้าวไทยปลอดจีเอ็มโอได้ถูกบรรจุไว้ในแผนยุทธศาสตร์ข้าวไทยอย่างชัดเจนนั้น แสดงให้เห็นว่า พืชจีเอ็มโอนอกจากจะไม่มีความจำเป็นใดๆ แล้วยังบั่นทอนและทำลายความยั่งยืนของอนาคตเกษตรกรรมไทย และนี่ถือเป็นชัยชนะที่สำคัญของชาวนาไทยและผู้บริโภคทุกคนเพราะกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ให้คำมั่นอย่างเป็นทางการว่าจะปกป้องการเกษตรกรรมและผลผลิตข้าวไทยให้รอดพ้นจากความเสี่ยงทั้งด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอันเนื่องมาจากพืชจีเอ็มโอ” ณัฐวิภา อิ้วสกุล ผู้ประสานงานรณรงค์ด้านเกษตรกรรมยั่งยืน กรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้กล่าว

กรีนพีซขอสนับสนุนนโยบายข้าวไทยปลอดจีเอ็มโอนี้ และฃพร้อมที่จะส่งเสริมและให้ความร่วมมือกับภาครัฐเพื่อปกป้องให้ข้าวไทยปลอดจีเอ็มโอตลอดไป นอกจากนี้เรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับทราบว่ารัฐบาลจะยังคงรักษานโยบายดังกล่าวไว้ในแผนยุทธศาสตร์ฉบับต่อๆไปด้วย” ณัฐวิภา กล่าวเสริม

แผนยุทธศาสตร์ข้าวไทยโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ฉบับปัจจุบันนั้นมีผลบังคับใช้ระหว่างปี พ.ศ.2550-2554 โดยที่แผนยุทธศาสตร์ดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อเสริมสร้างจุดแข็งให้กับผลผลิตข้าวไทยและส่งเสริมความเป็นอยู่ของชาวนาไทยพร้อมทั้งสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค ดังนั้นการกำหนดให้มีนโยบายข้าวไทยปลอดจีเอ็มโอจึงถือกลยุทธ์ที่สำคัญในการรักษาชื่อเสียงของประเทศไทยในฐานะประเทศผู้นำด้านการผลิตข้าวของโลก

กรีนพีซ ยังคงย้ำถึงข้อเท็จจริงที่ว่า พืชจีเอ็มโอจะทำลายอนาคตและความหลากหลายทางชีวภาพของข้าวไทยและบีบคั้นให้การทำนาและชาวนาไทยต้องพึ่งพาปัจจัยการผลิตทางการเกษตรจากบรรษัทข้ามชาติยักษ์ใหญ่ของโลกผู้ซึ่งถือครองสิทธิทั้งหมดในเทคโนโลยีจีเอ็มโอไว้อย่างสมบูรณ์

ผลงานศิลปะสามมิติผืนใหญ่ที่กรีนพีซนำมาจัดแสดงนั้น เป็นส่วนหนึ่งของการเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสที่มีประชาชนในสหภาพยุโรปกว่า 1,000,000 คนร่วมลงชื่อเรียกร้องอาหารที่ปลอดภัยและปลอดจากจีเอ็มโอ ทั้งนี้กิจกรรมการเฉลิมฉลองจัดขึ้นเมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ.2553 ที่หน้าสำนักงานสหภาพยุโรปในกรุงบรัสเซลล์ เพื่อนำส่งรายชื่อผู้บริโภคทั้ง 1,000,000 ต่อสหภาพยุโรปที่เรียกร้องเกษตรกรรมที่ปลอดจีเอ็มโอ การรวบรวมรายชื่อดังกล่าวซึ่งเกิดจากความร่วมมือกันระหว่างกรีนพีซและ Avaaz นั้น ถือเป็นปรากฎการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในสหภาพยุโรปที่พบว่าประชาชนชาวยุโรปกว่า 1,000,000 คนต่างมีวัตถุประสงค์และเป้าหมายเดียวกันนั่นคือ ทุกคนต่างต้องการอาหารที่ปลอดภัยและเรียกร้องให้สหภาพยุโรปยุติพืชจีเอ็มโอทุกชนิดในยุโรป ผลงานศิลปะชิ้นนี้สะท้อนให้เห็นถึงวิถีการเกษตรกรรมเชิงนิเวศซึ่งคือหนทางที่ยั่งยืนสำหรับอนาคตของการเกษตรกรรมที่ไม่ต้องพึ่งพาพืชจีเอ็มโอและยังเป็นการรวบรวมเอารายชื่อทั้ง 1,000,000 รายชื่อไว้ในผลงานชิ้นนี้ด้วย

“นโยบายดังกล่าวยังถือเป็นการย้ำให้เห็นว่า การส่งเสริมการเกษตรกรรมที่เป็นมิตรกับโลกและปลอดภัยกับมนุษย์นั้นเป็นสิ่งสำคัญสำหรับประเทศและเศรษฐกิจไทย ทั้งนี้ไม่ใช่เพียงแต่ประเทศไทยประเทศเดียวเท่านั้นที่จะได้รับประโยชน์จากนโยบายข้าวปลอดจีเอ็มโอดังกล่าว แต่ยังหมายรวมถึงผู้บริโภคทั่วโลกที่จะได้รับประโยชน์จากนโยบายนี้เช่นเดียวกันและยังเป็นการสร้างความเชื่อมั่นในข้าวไทยให้กับผู้บริโภคเหล่านั้นได้อีกด้วย ผู้บริโภค 1,000,000 นี้ต่างตระหนักดีกว่าพืชจีเอ็มโอไม่ปลอดภัยต่อการนำมาใช้เป็นอาหารและเป็นภัยต่อระบบเกษตรกรรม และผู้บริโภคชาวไทยก็คิดเช่นนั้นด้วย” ณัฐวิภา กล่าวเสริม

กรีนพีซพร้อมด้วยเครือข่ายเกษตรกรไทยต่างๆร่วมกันจัดงานนิทรรศการข้าวไทยขึ้นเพื่อย้อนให้เห็นถึงอดีตและวิถีชีวิตที่เกี่ยวข้องกับข้าวไทย ส่งเสริมการเรียนรู้พันธุ์ข้าวไทยที่หลากหลาย และแสดงให้เห็นถึงขนบธรรมเนียมประเพณีที่เกี่ยวข้องกับข้าวไทยที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนาน และรวมถึงนิทรรศการที่ชี้ให้เห็นถึงอันตรายของพืชจีเอ็มโอด้วยเช่นกัน

ารแสดงผลงานศิลปะสามมิติและนิทรรศการและผลงานของเครือข่ายเกษตรกรรมไทยจะจัดให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าร่วมชมได้ระหว่างวันที่ 2-5 มิถุนายนนี้ และนิทรรศการข้าวไทยของกรีนพีซจะถูกนำมาจัดแสดงต่อเนื่องตั้งแต่วันที่ 2-30 มิถุนายน ที่มิวเซียมสยาม ระหว่างเวลา 10.00 – 18.00 น. (ปิดทำการทุกวันจันทร์)

กรีนพีซทำงานรณรงค์ด้วยหลักการเผชิญหน้าอย่างสันติวิธี นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงทัศนคติ และพฤติกรรม เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมและสันติภาพ

 

หมายเหตุ

แผนยุทธศาสตร์ข้าวไทย สามารถดาวน์โหลดได้ที่ http://www.ricethailand.go.th/rice%20web/Introduce%20Rice/strategy.pdf (หน้าที่ 4 ระบุว่า “กำหนดให้ข้าวไทย เพื่อการค้า เป็นข้าวปลอดการตัดแต่งพันธุกรรม (Non-GMOs) โดยการกำหนดมาตรการตรวจสอบและรับรองข้าวปลอดการตกแต่งทางพันธุกรรม GMOs” )

ดาวน์โหลดเอกสาร “วันข้าวและชาวนาแห่งชาติ” ได้ที่ http://www.greenpeace.org/seasia/th/press/reports/Thai-rice-day-and-farmer

 

ข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ

ณัฐวิภา อิ้วสกุล ผู้ประสานงานรณรงค์ด้านเกษตรกรรมยั่งยืน
กรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

วิริยา กิ่งวัชระพงศ์
ผู้ประสานงานสื่อมวลชน

www.greenpeace.or.th