กรีนพีซ ปลูกจิตสำนึกให้เยาวชนสร้างระบบอาหารที่ยั่งยืน

ข่าวประชาสัมพันธ์ - มีนาคม 3, 2560
กรุงเทพฯ, 3 มีนาคม 2560 – กรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จัดงาน “We Grow ตอน คบเด็กปลูกผัก” โครงการปฏิวัติระบบอาหารในโรงเรียนร่วมกับโรงเรียนวนิษา รังสิต โดยมีเป้าหมาย ให้โรงเรียนสามารถพึ่งพาตนเองในการผลิตอาหารที่ปลอดภัยให้กับนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนพร้อมปลูกจิตสำนึกและความรู้ด้านเกษตรกรรมเชิงนิเวศให้กับนักเรียนในโรงเรียน ผ่านการลงมือปฎิบัติจริง

“เกษตรกรรมเชิงนิเวศเป็นทางออกที่ยั่งยืนให้กับความล้มเหลวของระบบการเกษตรเชิงอุตสาหกรรมที่มุ่งเน้นแต่ปริมาณผลผลิตเป็นหลักโดยไม่คำนึงถึงผลกระทบต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม การเปลี่ยนแปลงระบบอาหารในโรงเรียนวนิษาถือเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญของการปฎิวิติระบบอาหาร

กรีนพีซหวังเป็นอย่างยิ่งว่าความสำเร็จของโครงการนี้จะนำไปสู่การขยายผลในระยะยาว” นายวัชรพล แดงสุภา ผู้ประสานงานด้านอาหารและเกษตรกรรมเชิงนิเวศ กรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้กล่าว 

ปลายปี 2559 ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่และอาสาสมัครกรีนพีซได้มาเป็นพี่เลี้ยงให้กับนักเรียนโรงเรียนวนิษากว่า 200 คน เพื่อถ่ายทอดความรู้และร่วมลงมือทำแปลงผักสวนครัว กว่า 30 ชนิด ตามแนวทางเกษตรกรรมเชิงนิเวศ และได้นำเทคนิค Mandala Garden มาใช้ในการออกแบบแปลงผักให้มีความสวยงาม สะดวกต่อการจัดการ และเอื้อต่อความเกื้อกูลทางระบบนิเวศ จุดเด่นของแปลงผักนี้คือความหลากหลายทางชีวภาพซึ่งเป็นกุญแจสำคัญในการควบคุมศัตรูพืช

“เรามีความเชื่อว่า อาหารดี จะทำให้สุขภาพดี เราจึงเข้าร่วมโครงการ We Grow กับ กรีนพีซ โรงเรียนวนิษาขอเป็นผู้ลงมือทำก่อน เพื่อสร้างสุขภาวะที่ดีให้กับเด็กในโรงเรียน ในการเข้าถึงอาหารปลอดภัยและห่างไกลต่อสารเคมี” ศ.ดร. สิรภพ รักษ์ธนธัช โรงเรียนวนิษา รังสิต กล่าว 

ในงานยังมีกิจกรรมล้อมวงเสวนาแนวทางปฎิวัติระบบอาหาร ตลาดนัดกสิกรรมธรรมชาติ สินค้าธรรมชาติที่ส่งตรงมาจากผู้ผลิต ของเล่นจากธรรมชาติ และกิจกรรม เวิร์คช็อป 4 สถานี พร้อมยังสามารถชมแปลงปลูกผักสวนครัวของโรงเรียนที่นักเรียนได้เริ่มปลูกตั้งแต่เดือนธันวาคม 2559

กรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ขอเชิญชวนโรงเรียนต่างๆ มาร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลงโดยการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ว่างให้เป็นที่ผลิตอาหารปลอดภัยให้กับบุคลากรในโรงเรียน


 ติดตามกรีนพีซเพิ่มเติมที่

  

ไม่มีความคิดเห็นพบ เพิ่มความคิดเห็น

โพสต์ความคิดเห็น 

เพื่อแสดงความคิดเห็นคุณต้องลงชื่อเข้า